Zákaznické speciality

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Zákaznické speciality

Dlaňovky
Sledování přesčasů
Úkolová mzda
Zadávání docházky v MS Excel
Výjimka v účtování mzd.pol. 998 a 999
Pořizování základu prémií k odpracovaným hodinám


Bonus za docházku
Bonus za docházku II
Bonus za docházku III
Docházka LUKRAM
Docházka Pleas
Akordy


Export do účetnictví (tabulka se stavem přenosu)
Export do banky (tabulka se stavem přenosu)
Doplatek do smluvní mzdy dělníků


Rozpad na projekty

Rozdělení úvazku na střediska
Rozdělení úvazku na střediska - dle popisu pracovního místa
Účelové znaky pro střediska
Rozdělení úvazku na projekty
Rozdělení částek na projekty
Rozpad na projekty dle odpracované doby
Rozpad na střediska dle odpracované doby
Rozpad hodnot mzdové položky na projekty dle procent
Hrubá mzda po nákladových střediscích (sestava)
P1a-04
Projekty - počty zaměstnanců (sestava)
Mzdová inventura DZS
Projekty SPP (pořizování)
Zaměstnanci - hrubá mzda na střediska a projekty

Fluktuace (zákaznická sestava)
Výkonnostní odměny THP
Valorizace základních mezd u THP


Nepřítomnosti (zákaznické úpravy)
Služební cesty (zákaznické úpravy)
Pracovní pomůcky (zákaznické úpravy)
Penzijní připojištění (zákaznické úpravy)
Penzijní připojištění (VIVA)
Uchazeči (zákaznické úpravy)
Export do účetnictví (zákaznické úpravy)
Sestavy (zákaznické úpravy)
Export do banky (zákaznické úpravy)
Výplatní lístky (zákaznické úpravy)
Dovolená (zákaznické úpravy)
Benefitní volna (zákaznické úpravy)
Jubilea - narozeniny (zákaznické úpravy)
Vzdělávání (zákaznické úpravy)
Hodnocení (zákaznické úpravy)


Zákaznické speciality (další)


Auditované kódy plateb
Export pro Edenred


Produkční lístek (primary key)
Příspěvek na dojíždění (V)


URL odkaz (požadavky)
v_pozadavky (view)
v_absence (view)


Import hesel (Kontakty)
Import emailů a loginů
Výplatní lístek - PIN (KS portál)
Export pro Timeware
Import středisek z Axapty


Pořizování směn
UDR_HIM/SIL_DOP/PRYTANIS/MONDI
Pozastavení prémií
Dovolená v hodinách


SQL omezení


arvato


Výroba přenos


Hlídání čerpání zdravotního volna


Hypotetická daň


Registr ukazatelů


Výplatní lístky (VIVA)


Služební poměr


Přístupová práva na třídu a tarif


Přenos dat do ISoSS


ŠP-ŠPI


ZP_ICO_nahr3 (sk.11)


Import procenta z docházky do částky prémií


Odpracovaná doba pro benefity


Názvy pracovních míst (číselník)


KPD (zákaznické úpravy)


Propojení na Docházka 2000


Měsíční prémie podle % plnění
Stravování - dotace dle docházky a číselníku
Podklady pro výplatu podílů


Import dokumentů přijatých


Prémie dělníků a THP
Další odměny


Denní hlášení


Import získaných vzdělávacích aktivit ze souboru


Nároky na věrnostní bonusy


Příspěvek na stravování ze sociálního fondu


Rozkontace


Evidence zrušených zaměstnanců


PravaOmezVystupu (sk.13)


Hrubé a čisté mzdy (PSP)


Halířák


Produkční lístek


Přehled neplátců pojistného nebo daně


Sestava - high/low salary checks


Příplatek za vícestrojovou obsluhu


Částka prémií (číselník tarifů)


Úhrada mezd a odvodů (sestava)


Import z docházkového systému (ŠKODA MT)


Generování objednávky stravenek


Podmínkové mzdy


Výpočet zástupného


Home office


Ošatné


Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí


Klouzavé volno se zákaznickým výpočtem prémií


Prémie s budgetem střediskovým automaticky spočtená poloviny, druhá polovina k rozdělení a schválení nadřízeným - MS Excel, desktop


Úpravy CC

Úpravy TE


Zákaznické speciality (KS portál)