Číselníky

Z Prirucky

Střediska


Pracovní poměr


Ostatní


Ostatní

Standardně naplněné

Ostatní  • Číselníky systému uchovávají data, která jsou v aplikaci dále využívána. Smyslem použití číselníku je zajištění jednotnosti datové základny.
  • Pokud je v systému vyžadováno na některém místě zadání údaje, který je z číselníku, systém vám umožní vybrat pouze z hodnot, jimiž je číselník naplněn.
  • Pokud je číselník prázdný, musíte jej nejdříve najít a naplnit. Jako pomůcka vám může pomoci pravé tlačítko myši s volbou ‚Otevřít číselník‘, pomocí kterého se dá otevřít většina číselníků.
  • Po stisku pravého tlačítka myši můžete zvolit volbu ‚Změna třídění nabídky‘, kterou si můžete změnit třídění nabídky podle jiného sloupce a toto třídění vám bude zachováno i pro příští otevření okna.
  • Podmenu ‚Univerzální číselníky‘ v sobě obsahuje spoustu dalších číselníků.
  • Personální informační systém má číselníky obvykle přiřazeny k příslušné agendě.