Podmínkové mzdy

Z Prirucky

Podmínkové mzdy je Rozšíření aplikace umožňující hromadné generování nebo úpravy mezd podle určité podmínky.

Podminkove mzdy-Editace-Novy zaznam.png

Podmínkové mzdy jsou rozšířením aplikace umožňující definovat uživatelské podmínky pro operace se složkami mzdy (platu) zaměstnance, které se následně aplikují při "zpracování brutto zaměstnance". K němu dochází ve volbách

- Zpracování brutto – záložka Ruční zpracování
- Zpracování brutto – záložka Automatické doplnění
- Vyúčtování zaměstnanců – zatrhnuta volba Výpočet včetně automatického doplnění
- MaPExpress - záložka Zprac. Brutto
- MaPExpress - záložka Vyúčtování,

případně v některé ze zákaznických specialit.

Příklad použití
Zaměstnanci, kteří pracují na určitém středisku, mají nárok na příplatek. Tento příplatek může být zadán všech zaměstnancům daného střediska jednotlivě (Příplatky). Ale v případě změny je potřeba data aktualizovat - příplatek přidat (nový nástup zaměstnance, změna pracovního místa resp. nástup na středisko) nebo odebrat (přechod na jiné středisko). Výhodou zde je automatické přiřazení podle příslušnosti ke středisku.

Pro dostupnost a aktivaci agendy musí mít zákazník aktivováno rozšíření aplikace Podmínkové mzdy. Pokud tomu tak je, pak je přístupná volba menu: Mzdy – Podmínkové mzdy – Definice podmínek. Následně vždy při "zpracování brutto" dojde k vyhodnocení a případnému aplikování podmínek.

Definice

Příklady

Odkazy