Evidenční grafy

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Evidenční grafy

Obsahuje sestavu a především grafické zobrazení zastoupení skupin zaměstnanců dle jednotlivých kritérií.

K správné funkčnosti je nutné mít nainstalovanou podporu zobrazení grafů.

Ovládání těchto statistik je shodné:

Po otevření okna je uživateli k dispozici možnost specifikovat zadání pro načtení dat volbou středisek, období, druhu pracovního poměru, zaměstnanců v mimoevidenčním stavu.

Načtená data je možné zobrazit ve třech režimech (přepínání pomocí záložek vlevo dole): Formou tabulky s číselnými údaji, Jednoduchými grafy, Grafy s nástrojovou lištou. Tisk lze spustit v prvních dvou režimech pomocí volby tisku z aplikace, ve třetím režimu však pouze pomocí nástrojové lišty příslušné ke grafu (důvodem je to, že podpora zobrazení grafů pracuje mimo aplikaci KS mzdy a personalistika).

V případě prostorového zobrazení je možné měnit pořadí zobrazení tlačítkem ‚Ženy vpředu‘.

Věkový

Přehled počtu zaměstnanců dle věkových skupin. Další záložky umožňují grafickou prezentaci.


Vzdělanostní

Přehled počtu zaměstnanců dle skupin vzdělání. Další záložky umožňují grafickou prezentaci. Do této sestavy jsou totiž načítáni pouze takoví zaměstnanci, kteří mají pořízen záznam v agendě vzdělání.

Jazykový

Přehled počtu zaměstnanců dle stupně znalostí jednotlivých jazyků. Další záložky umožňují grafickou prezentaci.