Popis aplikace KS portál

Z Prirucky
KS portál
Ks44.png


Moduly

Získejte více

Úvod

Aplikace KS portál je webová aplikace napsaná ve vývojovém prostředí .NET, a běží na .NET framework . Je provozována na webovém serveru Internet Information Server (IIS) a využívá technologii Ajax.

KS portál je samostatný software, který využívá databázi aplikace KS mzdy. Slouží všude tam, kde je požadavek na sledování údajů o zaměstnancích, jejich docházce, popisech pracovních míst, systemizaci a v dalších oblastech práce se zaměstnanci bez možnosti použití standardní aplikace KS mzdy PROFi.

Jediný nástroj, který pak uživatel pro svou pravidelnou práci potřebuje, je Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo libovolný jiný webový prohlížeč.

KS portál obsahuje několik modulů, které téměř kopírují moduly aplikace KS mzdy PROFi:

Moduly

KS aplikace mzdy obsahuje tyto moduly:

  • Evidence zaměstnanců
  • Evidence pracovních poměrů
  • web Docházka
  • Popisy pracovních míst
  • Systemizace pracovních míst
  • Školení, vzdělávání zam.
  • Hodnocení zaměstnanců


Personalistika

Evidence zaměstnanců a evidence pracovních poměrů obsahují základní personální údaje zaměstnanců, které jsou vedeny v aplikaci KS mzdy a ke kterým může takto přes internetový prohlížeč přistupovat jakýkoliv oprávněný uživatel – samotný zaměstnanec či jeho nadřízený.

Web Docházka

Tento dlouho požadovaný modul umožňuje vést docházku jednotlivých zaměstnanců ve společnosti. Je vhodný zejména tam, kde je potřeba pořizovat odpracovanou dobu na odloučených pracovištích nebo řešit evidenci docházky obchodních zástupců a zaměstnanců v terénu. Docházku si mohou pořizovat jednotliví zaměstnanci či jejich nadřízený. Modul obsahuje několik přehledových a kontrolních sestav.

Popisy pracovních míst

Modul Popisy pracovních míst umožní sledovat uživatelům popisy jednotlivých pracovních míst. Sledovat požadavky na pracovní místo a kontrolovat tak jejich naplňování.

Systemizace pracovníchh míst

Systemizace pracovníchh míst umožňuje aktuálně sledovat strukturu organizace a vytvářet náhledy přes všechny úrovně.

Školení a vzdělávání

Školení, vzdělávání a trénink zaměstnanců obsahuje dvě samostatné agendy.

První agendou je kvalifikační karta zaměstnance, která umožňuje sledovat požadované vzdělání, praxi, osvědčení a plánovaná školení a vzdělávací akce a tyto pak porovnávat s jejich dosavadním plněním.

Druhou agendou je Hodnocení školících akcí. Pomocí této agendy mohou jednotliví uživatelé hodnotit školící a vzdělávací akce ze svého pohledu. Výsledkem je pak celkové hodnocení externích i interních lektorů.

Hodnocení zaměstnanců

Modul Hodnocení zaměstnanců slouží ke sledování průběhu hodnotících akcí a k přehledu hodnocení zaměstnanců .

Aplikace KS portál obsahuje také některé předdefinované výstupy a sestavy. Samozřejmostí je možnost vytváření doplňkových sestav dle požadavků a potřeb zákazníka, stejně jako u aplikace KS mzdy.