Mzdové evidenční sestavy

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Mzdové evidenční sestavy

Historie pracovních poměrů

Sestava zobrazující historii změn položek. Čerpá se z tabulek, které se naplňují měsíční závěrkou (pom_zal). Ne tedy z „archívu změn dat“, kde mohou být i záznamy, které pro mzdy nakonec nebyly použity (několikanásobné změny v průběhu měsíce). Je možno vybírat z položek:

 • pracovní místo
 • hodinový úvazek
 • třída
 • mzdový stupeň
 • tarif
 • osobní hodnocení
 • typ prémií
 • částka prémií
 • příplatek za vedení (rozpočtové organizace, státní správa)
 • zvláštní příplatek (rozpočtové organizace, státní správa)

Do sestav jsou doplněny sloupce, které nejsou zobrazovány pro tisk, ale lze je využít při exportu dat. Nové sloupce mají tyto názvy:

 • udaj - o jaký zjišťovaný údaj dle (dle volby uživatele, např. tarif)
 • cis_divize - číslo divize, do něhož spadá zaměstnanec
 • skup_str - číslo skupiny středisek, do něhož spadá zaměstnanec

Komplexní evidenční sestava

Mzdové zařazení

Toto okno umožní uživateli vytvořit interní dokument pro konkrétního zaměstnance.

Postup zpracování:

 1. V seznamu zaměstnanců v horní části okna je potřeba vybrat konkrétní osobní číslo.
 2. V dolní části je nutné zvolit jednu z variant ‚Převod / Nový nástup‘. Poté se automaticky načte formulář s vyplněnými údaji o nastaveném zaměstnanci. Do tohoto formuláře lze doplňovat údaje do všech polí, které mají bílé pozadí.
 3. Kliknutím na záložku ‚Sestava‘ se zobrazí náhled výstupního dokumentu, který lze

tisknout.

Pozn. Žádná editovaná data nejsou ukládána do databáze, slouží jen pro vytištění sestavy.

Přehled pracovních postupů

SP027
Souvisí s agendou Pracovní postup.
Viz též Filtr nad pracovním postupem.

S-SP027.png

Průměrné tarify

Vytváří se sestava průměrných tarifů ve třídách za aktuální období.


Tarify zaměstnanců

Započitatelná praxe