Popis aplikace KS personalistika

Z Prirucky

Úvod

Aplikace KS personalistika je personální informační systém pro vedení personálních agend středních a velkých organizací. Obsahuje komplexní podporu řízení lidských zdrojů ve společnosti. Aplikace KS personalistika podporuje řízení jakosti v návaznosti na ISO 9001:2001.


Moduly

KS aplikace mzdy obsahuje tyto moduly:

 • Základní personalistika
 • Dokumenty zaměstnanců
 • Popisy pracovních míst
 • Systemizace pracovních míst
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců
 • Ochrana zdraví při práci
 • Hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Plánování a řízení kariéry
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Sociální program - benefity
 • Uchazeči o zaměstnání - výběrová řízení

Služby

Poskytované služby:

 • Analýza zpracování mezd a personálních procesů
 • Převod dat ze stávajícího systému zákazníka
 • Instalace a nastavení základních parametrů
 • Zaškolení obsluhy systému, správce aplikace
 • Autorský dozor u zkušebního provozu
 • Autorský dozor u rutinního provozu
 • Zákaznické úpravy systému
 • Technická podpora (legislativní změny, update systému, hot-line)
 • Konzultace a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů a mezd


Využití, aplikace

Aplikace KS personalistika je určena zejména pro středně velké a velké společnosti a rozpočtové organizace, které potřebují komfortní, komplexní a spolehlivý nástroj pro personálních dat zaměstnanců. Zároveň jsou oporou HR manažerům a manažerům jakosti při řízení lidských zdrojů. KS personalistika je víceuživatelský software určený k instalaci na více počítačů ve společnosti. Pro svůj provoz potřebuje databázový server.