Rušení

Z Prirucky

Menu: Evidence > Rušení

Smazání/Rušení zaměstnance

Pokud jste udělali chybu při navádění zaměstnance a systém vám nedovolí smazat údaj, použijte tuto operaci.

Systém obecně v částech aplikace, kde se pracuje s evidencí zaměstnanců, pracovními poměry a rodinnými příslušníky, nezná pojem rušení záznamů, ale pouze ukončení platnosti. Tzn. že pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, tento nebude smazán, ale pouze ukončen a v databázi zůstává. Stejně tak, pokud zaměstnanec vystoupí z evidence zaměstnavatele, tak nebude smazán, ale pouze se mu zadá datum výstupu. A posledním zmiňovaným případem jsou rodinní příslušníci, u kterých např. skončí nárok na uplatnění slevy na dani; nebudou smazáni, ale bude zadán datum konce slevy na dani.

Může se ovšem stát, že zaměstnanec ve skutečnosti nenastoupí (případně šlo o chybu v navedení dat) a údaj je skutečně nutné z databáze smazat. Protože se však nepředpokládá, že by tato situace byla zcela standardní, bylo rušení (mazání) záznamů o pracovnících, pracovních poměrech a rodinných příslušnících vyčleněno do samostatného modulu aplikace.

Výběr zaměst.


1. Výběr zaměstnance

Po spuštění volby Rušení v hlavním menu se vám otevře okno, kde nejdříve musíte vybrat požadovaného zaměstnance, jehož se rušení záznamu bude týkat. To provedete výběrem přes Hledání osoby (CTRL+N nebo ikona ‚Baterka‘).

Po výběru se vám zobrazí v okně osobní číslo, kmenové středisko a jméno vybraného zaměstnance. Dále se vám zobrazí seznam pracovních poměrů zaměstnance a případně i seznam jeho rodinných příslušníků.


2. Smazání rodinného příslušníka

Pokud chcete rušit navedené rodinné příslušníky, nejprve kurzorem požadovaný záznam označíte v seznamu rodinných příslušníku a stisknete tlačítko Smazat rod.příslušníky.


3. Smazání pracovního poměru

Podmínky, za nichž může být pracovní poměr smazán, jsou následující:

  • Pracovní poměr byl zadán v aktuálním období - nemůže se jednat o pracovní poměr zadaný v minulém období, který prošel vyúčtováním a měsíční závěrkou - takový smazat nelze.
  • Datum zahájení pracovního poměru a datum ukončení pracovního poměru jsou totožné (stejný den). Je tedy potřeba v agendě Prac.poměru zadat do data ukončení pracovního poměru stejný datum jako je v zahájení pracovního poměru.
  • Zaměstnanec neprošel zpracováním mezd (vyúčtováním), a pokud ano, je potřeba provést následující krok: v agendě Vyúčtování vybraného zaměstnance stisknout Smazat.
  • V agendě "Rušení" vyberte takto připravený pracovní poměr - kliknutím myši (vybráním řádku) do pole vpravo nahoře.
  • Vlastní smazání proveďte stiskem tlačítka Smazat prac.poměr.


4. Smazání zaměstnance

Podmínky, za nichž může být zaměstnanec smazán jsou následující:

  • Již byli smazáni všichni rodinní příslušníci zaměstnance a všechny pracovní poměry zaměstnance.
  • Datum nástupu v Evidenci zaměstnanců/Osobní údaje a datum ukončení jsou totožné (stejný den).

Vlastní smazání proveďte stiskem tlačítka Smazat os.údaje.

Pozor: Smazání je nevratná operace. Pokud je dokončena, není možné záznam obnovit!

Odkazy