Opakovaná evidence

Z Prirucky

Opakovaná evidence je jednou z variant řešení pro

Opakovaný nástup zaměstnance (po výstupu),

kdy se zaměstnanec zavede do evidence opakovaně pod jiným osobním číslem.

Pomůcka

Jedná se o technickou pomůcku, která uživateli nabídne zkopírování hodnot některých agend z původního osobního čísla do nového osobního čísla.

1. Zadání rodného čísla

Pokud při zadávání nového zaměstnance zadáte rodné číslo, které již v databázi existuje (a opustíte kurzorem dané pole), objeví se nové okno:

E-opakovana-evidence-2-1.png

V přehledu se načítají všechna os.čísla jednoho člověka (s aplikováním řádkových práv) s tím, že pokud by nalezených bylo více, uživatel si může ke kopírování vybrat vždy jen jeden řádek.

2. Automatické předvyplnění osobních údajů

  • Vyplnit os.údaje podle nastaveného řádku - kliknutím na toto tlačítko se většina osobních údajů přenese do pořizovacího okna (záložka Osobní údaje). V tom okamžiku se projdou i další agendy a zjistí se jejich naplněnost. Tím se zpřístupní volby pro kopírování dalších agend.

E-opakovana-evidence-2-2.png

3. Kopírování dalších agend

Zatrhávací pole pro výběr dané agendy je editační v případě, že daná agenda (u původního os.čísla) obsahuje nějaká data.
Ve výchozím stavu jsou všechna editační zatrhávací pole zatržena.
  1. Vyberte agendy pro kopírování (nebo ponechejte všechny označené).
  2. Zkopírovat - stiskněte toto tlačítko.

Systém zobrazí dotaz, zda chcete opravdu provést akci - odpovězte Ano.

E-opakovana-evidence-2-3.png

4. Doplnění osobních údajů a uložení

E-opakovana-evidence-2-5.png

Následně doplňte osobní údaje v záložce Osobní údaje a záznam uložte.
Jakmile je nové osobní číslo úspěšně zapsáno, automaticky se spustí dodatková funkce pro kopírování dříve nastavených agend - a záznamy v dalších agendách budou automaticky doplněny. Po úspěšném provedení se zobrazí se hláška (o tom, že funkce kopírování proběhla).

E-opakovana-evidence-2-3-Probehla funkce kopirovani.png

5. Kontrola

Proveďte výslednou kontrolu přenesených záznamů.

Rodinní příslušníci

Před ukládáním záznamu u dětí i vnuků probíhá kontrola na duplicitu platnosti bonusů. Nově editovaný záznam se nesmí překrývat s již uloženými záznamy, které mají shodné rodné číslo rodinného příslušníka. Jinými slovy zkontrolujte a příp. opravte záznamy o bonusech (v případě databáze s více IČ-podniky si zaměstnanec může uplatnit daňový bonus jen v jednom podniku; zatímco jiný je případ, kdy zaměstnanec je vystoupivší a nyní ho znovu pořizujete), protože u nich bude pravd. přeneseno "Bonusy = NE".

Přehled opakované evidence

Opak. evidence - ve spodní části agendy Osobní údaje se následně zobrazí tlačítko Opak.evidence. Toto je automaticky povolováno pouze u zaměstnanců, jejichž rodné číslo existuje v databázi více než jednou. Po kliknutí na ně se zobrazuje stejné okno jako v bodě 1. – slouží však pouze k přehledu os.čísel jedné osoby a proto je zobrazována jen horní polovina vyskakovacího okna bez tlačítek.

E-opakovana-evidence-2-4.png

Historie

  • Opakovaná evidence (verze 1) - podmínkou pro zobrazení tlačítka byla hodnota parametru ROD CIS ZAM (sk.1) = Ne. Prohledávání duplicitního rodného čísla probíhalo z aktuální podoby agendy Osobní údaje - db tab. pracovnici.
  • Úprava - doplnění místa zjišťování duplicitního rodného čísla (db tab: prac_zal) a změna podmínky zobrazení tlačítka na prosté nalezení duplicity. Úprava si vyžádalo používání agendy v jedné společnosti: před zavedením opakované evidence uživatelé změnili rodné číslo původního osobního čísla tak, že odmazali údaje za lomítkem. Parametr ROD_CIS_ZAM (sk.1) měli a chtěli mít nadále nastaven na hodnotu a, tj. hlídání.

Odkazy