Budoucí nástup zaměstnance

Z Prirucky

Budoucí nástup zaměstnance - tj. navádění zaměstnance před termínem nástupu.

Zaměstnanec dosud nebyl v evidenci

Navést nového zaměstnance dopředu, to znamená před datem jeho nástupu, je obecně možné. Lze tedy například 30. dne v měsíci udělat záznam o nástupu od 1. dne následujícího měsíce. Pokud se však stane, že daný zaměstnanec nenastoupí, musí se pak provést Rušení zaměstnance. Jestliže dojde k navedení i zrušení v jednom období (v jednom měsíci) zrušení se provede bez problémů. Pokud se však v mezidobí překlopíte do jiného období – uděláte měsíční závěrku, záznamy se uloží do databáze a informace zde již zůstane. Pro vymazání záznamů by se pak musel použít SQL příkaz.

Zaměstnanec již byl v evidenci

Může se jednat o různé situace.

Odkazy