Pracovní povolení

Z Prirucky

Pracovní povolení je agenda sloužící k evidenci platností pracovních povolení.

Pracovní povolení

E-pracovni-povoleni-editace.png

Vyplňované údaje záznamu:

  • Prac.povolení – zatrhávací pole (Ano/Ne)
  • Platí od – datum
  • Platí do – datum
  • Povolení k pobytu do - datum
  • Číslo dokladu - povolení k pobytu - text
  • Povolení k pobytu vydal - text

K jednomu zaměstnanci je možno pořídit více záznamů o pracovních povoleních (sledování platnosti pracovního povolení). Opět platí, že v režimu sestava naleznete údaje za všechny zaměstnance a můžete z nich získávat potřebné informace.

Hlídání platnosti

Datum v poli Platí do hlídá varovné hlášení:

Varovná hlášení - Ukončení platnosti pracovního povolení

Datum v poli Povolení k pobytu do hlídá varovné hlášení:

- Ukončení povolení k pobytu

Dočasná ochrana

Docasna ochrana-Editace.png

Slouží pro přihlašování zaměstnanců na Seznam pojištěnců (Registr pojištěnců ČSSZ).

  • Dočasná ochrana - zatrhávací pole
  • Doč. ochrana od - datum
  • Doč. ochrana do - datum

Nová povinnost zaměstnavatelů ... od 1.4.2023 ... ČSSZ

DB

select * from prac_povol

Odkazy