Rodinní příslušníci

Z Prirucky

Menu: Evidence/Evidence zaměstnanců, záložka Rodinní příslušníci
Menu: Evidence/MaPExpress, záložka Rodinní příslušníci

Účelem agendy je

 • evidence osob, které mají vztah k zaměstnanci (především rodinní příslušníci)
 • evidence daňového zvýhodnění u rodinných příslušníků (dětí) s vlivem na výpočet daně zaměstnance.
 • evidence data narození dítěte pro určení vyloučených dob - je nutno zadat dítě bez ohledu na to, zda je či není na něj uplatňováno daňové zvýhodnění.

Zobrazení

 • Editace a Pohled - zobrazení za vybraného zaměstnance
 • Sestava - zobrazení za všechny zaměstnance a rozšířená sestava
E-rod-prisl-5.png
E-rod-prisl-4.png
E-rod-prisl-6.png
E-rod-prisl-7.png

Vztah

Výběr jedné z hodnoty:

syn dcera vnuk vnučka v péči manžel manželka druh družka matka otec

Datum narození

 • Pole je povinné, na rozdíl od pole rodné číslo.
 • Pokud je nejprve vyplněno rodné číslo, systém automaticky doplní hodnotu do pole datum narození.

Pozn. K vygenerování daňové slevy/bonusu na dítě postačí vyplnit datum narození (rodné číslo může zůstat nevyplněno).

Rodné číslo

Kontrola správnosti RČ

 • na datum
 • počet znaků (9 nebo 10)
 • modulo 11 (v případě, že je zadáno RČ na 10 míst), pokud je nastaven parametr Rodne_cislo_rod (sk.1)

Pokud je známo jen datum narození dítěte, může se zadávat RČ jako 9 místné (doplněním tří libovolných číslic) - pak neprobíhá kontrola na modulo 11.

Datum nově narozeného dítěte je nutné zadat u žen na mateřské dovolené. Toto datum ovlivňuje správný výpočet vyloučených dob na ELDP.

Kontrola RČ na duplicitu

 • systém ověřuje duplicitu proti rodným číslům již evidovaných rodinných příslušníků, pokud je nastaven parametr ROD_CIS_PRISL (sk.1).

Povinné pole - pole je povinné v případě, že je používán modul Daňovka.

Další údaje

 • Příjmení a Jméno - povinné údaje
 • Místo narození
 • Rodné jméno - editace je povolena jen u žen
 • Státní příslušnost
 • Datum sňatku - jen pro vztah "manžel/manželka"
 • Bydliště - ulice, město/místo, PSČ

Změna adresy zaměstnance

Při změně adresy zaměstnance v agendě Osobní údaje systém nabídne provést také změnu adresy u jeho rodinných příslušníků.

Zmena-adresy-zamestnance-dotaz-na-zmenu-adresy-rod-prislusniku.png

Algoritmus:

- pokud má zaměstnanec záznam v agendě rod.příslušníků, zjistí se jejich celk.počet (RPc) a počet dětí do 18.let (RPd)
- jsou-li zaznamenány pouze děti (RPc = RPd), zobrazí se dotaz, zda má být provedeno okopírování adresy jeho dětem
- je-li více rod.příslušníků (RPc > RPd), může si uživatel zvolit některou z možností provedení kopírování:
1.žádná změna
2.jen děti do 18 let
3.všichni rod.příslušníci

Započítat do důchod. věku

Pole je přístupné za následujících podmínek

 • jedná se o zaměstnankyni ženu nikoliv muže
 • vztah k zaměstnankyni je syn nebo dcera.

Volí se hodnota "ano/ne" - při volbě "ano" (defaultní hodnota) se navýší počet dětí pro výpočet důchodového věku v agendě Osobní údaje.

Počet dětí pro důchod (ženy)

Vyživovanou osobou od-do

Daňové zvýhodnění

E-rod-prisl-1.png
E-rod-prisl-2.png
E-rod-prisl-3.png
 • Sekce "daňové zvýhodnění" se v seznamu rodinných příslušníků zobrazuje jen u těch, kteří jsou ve vztahu "syn" nebo "dcera" nebo "v péči".
 • Pohled - je zobrazována informace vztažená k aktuálnímu období (nikoliv celá historie).
 • Editace, Sestava - jsou zobrazovány všechny údaje (i historické platnosti).
 • V režimu Editace lze vkládat více záznamů, které mají navazující hodnoty "datum od" a "datum do".

Daňové zvýhodnění se uplatní, pokud se jedná o děti, které lze považovat za vyživované podle paragrafu 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Uplatnit

 • ano
 • ne
 • ZTP-P

Pořadí

 • N
 • 1
 • 2
 • 3

Odkazy
Potvrzení nároku na DZ
Daňové zvýhodnění
Změna pořadí (daňové zvýhodnění)
Daňové zvýhodnění v aktuálním období
Ověření pořadí rodinných příslušníků
Zadávání vstupních údajů (Roční zúčtování)
Potvrzení zdanitelných příjmů

Plat.od - Plat.do

 • Položky důležité jak pro aktuální přiznání daňového zvýhodnění (ve zpracovávaném měsíci), tak pro přiznání daňového zvýhodnění v ročním zúčtování daní.
 • Pokud položky nevyplníte, bude zdaňové zvýhodnění (při uplatnit = ano, nebo ZPT-P) časově neomezeno (tj. např. v ročním zúčtování daně bude daňové zvýhodnění poskytnuto za celý rok).
 • Standardním postupem je zadání záznamu s uplatněním daňového zvýhodnění ponechávat hodnotu Plat.do do data dovršení 18 let věku (dítěte). Pokud dítě studuje i po 18-letech věku a má nárok na daňové zvýhodnění, posouváte hodnotu v poli Plat.do podle potvrzení o studiu, nebo zadáváte nový řádek s omezením platnosti. Tímto postupem jednak zamezíte neoprávněnému vyplacení daňového zvýhodnění po ukončení platnosti a také můžete využívat varovné hlášení, které upozorňuje na konec platnosti.
 • Při nástupu nového zaměstnance nezadáváte do pole Plat.od datum nástupu, ale necháte toto pole volné, případně zadáte datum, od kdy slevu na dítě z hlediska ročního zúčtování uplatňuje.
 • Pokud vyplňujete Plat. od datumem pro následující období (např. se nacházíte v období říjen 2004 a "uplatnit = ano" a "Plat.od" naplníte datumem od 1.11.2004), pak se vám při uložení opět zobrazí "uplatnit = ne". Při přepnutí do režimu "Sestava" se vám naplněný údaj o slevě/bonusu od 1.11.2004 do sestavy zapíše. V režimu "Pohled" se vám údaj "ano od 1.11.2004" objeví při ukončení období a nastavení období shodného s údajem o odpočtu (v příkladu ukončením období října a nastavením listopadu 2004).
 • Jestliže se zaměstnanci v průběhu aktuálního roku narodí dítě a bude na něj uplatňovat slevu, pak je nutné kromě položky "Uplatnit" vyplnit též datum Plat.od - Plat.do. Podobně jestliže dítě, na něž zaměstnanec uplatňoval slevu, ukončí studium, vyplní se datum Plat.do (v poli "uplatnit" však musí zůstat původní hodnota a nebo ZTP-P). Od zadaného data se přestane daňové zvýhodnění na toto dítě uplatňovat a při ročním zúčtování daní se počítá částka na toto dítě podle počtu měsíců, ve kterých byl nárok.

Popis

Informativní položka

Kontrola odpočtu s ohledem na datum narození

V aplikaci probíhá kontrola na případ, kdy uživatel zadal slevu s datem od, který je menší než datum narození dítěte.

 • Roční zúčtování daní

Není-li uvedeno "datum od", nebo je-li toto datum menší než datum narození dítěte, bude se jako "datum od" uvažovat datum narození dítěte.

 • Vyúčtování mezd

Při generování daňového zvýhodnění na dítě se kontroluje, v případě nevyplněného údaje sleva_od, zda datum narození není až v následujícím období.

 • Potvrzení zdanitelného příjmu

Zohledňuje se datum narození dítěte v případě, že je datum sleva_od nevyplněn (aby nebyly uváděny i měsíce před datem narození).

Omezení vyplácení daňového zvýhodněni - věk

Generování daňového zvýhodnění je automaticky ("natvrdo") potlačeno v případě, že je zadán rodinný příslušník nad 26 let věku.

PRO SK legislativu: Generování daňového zvýhodnění je automaticky ("natvrdo") potlačeno v případě, že je zadán rodinný příslušník nad 26 let věku.

Omezení vyplácení daňového zvýhodněni - daňový nerezident

Cizinci, kteří jsou daňovými nerezidenty, nemají od r.2008 nárok na daňové zvýhodnění na děti (na základní slevu a slevu na studenta ano).

Rozhodným údajem pro tyto případy je zatrhávací pole "Daňový nerezident" v agendě Evidence/Mzdové údaje.

Varovná hlášení

 • Kontrola dětí nad 18 let

Standardní varovné hlášení k tomu případu není, ale lze realizovat prostřednictvím filtru nad sestavou rodinných příslušníků

datum narození > určité konkrétní datum

Např. můžete do horního většího pole filtru zkopírovat následující:

datum_narozeni > DateTime('1.1.1994')

nebo následující (zde je ještě omezení na vztah = syn nebo dcera)

(vztah = 'dcera' Or vztah = 'syn') And datum_narozeni > DateTime('1.1.1994')

Paragraf05.png Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

- slevy na dani
- daňového bonusu
- slevy na dani a daňového bonusu

Přístupová práva

Rodinní příslušníci

Bonusy - Editace
Rodinní příslušníci - Prohlížení/Editace/Tisk
 • Založení/změna rodinného příslušníka: právo Rodinní příslušníci - Prohlížení/Editace/Tisk
 • Nastavení daňového zvýhodnění (bonusu): právo Bonusy - Editace. Současně uživatel musí mít i předchozí právo k založení/změně rodinného příslušníka.

Pozn. Rodinní přísl.Bonusy - toto právo je totéž, co Rodinní příslušníci --> Bonusy

Odkazy

DB tabulky

 • rod_prisl
 • rod_prisl_slevy
 • u_rod_prisl
 • odpocty_rod_prisl