Nástup zaměstnance

Z Prirucky

Nástup zaměstnance

Menu: Evidence – Evidence zaměstnanců


Při nástupu zaměstnance je třeba v tomto menu projít a vyplnit údaje v záložkách Osobní údaje, Rodinní příslušníci, Studenti, Invalidita. PoP těchto záložek najdete dále v kapitole Osobní údaje – mzdová část. Nově nastoupivšího zaměstnance založíte v záložce Osobní údaje vložením nového záznamu.