Osobní číslo

Z Prirucky

Osobní číslo je základní vazební položka, kterou je zaměstnanec identifikován v celém systému.

Funkcionalita

Osobní číslo je přiřazeno zaměstnanci od jeho zadání (nový zaměstnanec) v agendě Osobní údaje. Aplikace nabízí nové osobní číslo, které navazuje na dosud vytvořenou číselnou řadu. Nabídnuté číslo je možno před uložením změnit. Později (po uložení) již není možno jednoduše číslo změnit nebo zaměstnance ze systému smazat.

Unikátnost

Osobní číslo je unikátní v rámci celé databáze (tzn. jedné společnosti nebo více podniků v jedné databázi). Kontrola probíhá v okamžiku zadání nového zaměstnance, přičemž záznam (zaměstnance) s případným duplicitním osobním číslem systém nedovolí uložit.

Rozsah

1 ... 9 999 999 999

DB: decimal (10,0)
Nelze uložit zaměstnance s osobním číslem 0.

Volná osobní čísla

Tlačítko Volná osobní čísla v záložce Seznam zaměstnanců umožní vyhledávat "mezery" v posloupnosti osobních čísel. Pro prohledávání zadáváte interval od (čísla) do (čísla). Zatrhávací pole Maximálně nejvyšší os.číslo omezí hledání po toto nejvyšší osobní číslo, pokud se nachází v intervalu od .. do.

Evidenční číslo

Evidenční číslo je nepovinný (např. doplňkový) údaj k osobnímu číslu.

Odkazy