Seznam zaměstnanců

Z Prirucky

Seznam zaměstnanců - je první záložkou v mnoha agendách, jako například:

Seznam-zamestnancu-evidence-zamestnancu.png

Účelem je

 1. Vybrat jednoho nebo více zaměstnanců a
 2. Přejít do další záložky, ve které jsou umístěny vlastní údaje zaměstnance (zaměstnanců), týkající se dané agendy (např. Osobní údaje, Mzdové údaje, Vzdělání).

Výběr jednoho zaměstnance

O-vyber-jednoho-zamestnance.png

Vyhledání zaměstnance

Současně s vyhledáním je osoba také označena.

Označení v seznamu

Chcete-li tedy v zobrazeném seznamu zaměstnanců vybrat jednoho konkrétního zaměstnance, označíte jej kurzorem (kliknete levým tlačítkem myši). Tím se řádek s vybraným záznamem označí (modře podbarví).

Výběr více zaměstnanců

O-vyber-vice-zamestnancu.png

Výběr více zaměstnanců provádíte tak jako ve Windows pomocí klávesy Ctrl nebo Shift a myši.

 • Souvislá množina řádků - první + Shift + poslední

Chcete-li v daném modulu pracovat s určitou skupinou zaměstnanců, které jste si např. vyfiltrovali, pak je lze označit tak, že pokud jsou jednotlivé záznamy pod sebou, kliknete myší na první v pořadí, stisknete klávesu SHIFT a kliknete na poslední.

 • Nesouvislá množina řádků - Ctrl + myš

Chcete-li označovat jednotlivé záznamy, pak stisknete klávesu CTRL a myší klikáte na požadované záznamy, čímž se vám označují.

Posun mezi vybranými záznamy

Aktuálně vybraný záznam z označeného seznamu je ten, který je označen ukazovátkem. Pro přechod mezi záznamy z označeného seznamu použijete šipky nástrojové lišty (První, Předešlý, Následující, Poslední). Tento přechod lze realizovat nejen v záložce Seznamzaměstnanců, ale i přímo v jednotlivých oknech modulů (např. Osobní údaje).

Obsah

Sloupce

Seznam vždy obsahuje sloupce os.číslo, příjmení, jméno. Další sloupce se zobrazují v závislosti na zvolené agendě (např.v Pracovních poměrech jsou navíc zobrazeny údaje o jednotlivých pracovních poměrech zaměstnanců).

Řádky

Seznam zaměstnanců obsahuje přehled všech zaměstnanců z databáze, na které má přihlášený uživatel přístupová práva.

Buňky

Zaměstnanci v seznamu jsou barevně rozlišeni:

 • vystoupivší (červeně) - parametrizace dle Třídění, filtrace, hledání
 • nově nastoupivší(zeleně) - zaměstnanec s datem nástupu v aktuálním či v následujících obdobích.
 • nemá založen pracovní poměr (uživatelská chyba) - v agendě Pracovního poměru je v seznamu označen žlutě.

Filtr v seznamu zaměstnanců

O-prepinac.png
O-prepinac-prac-pom.png

 • Zaměstnanci po výstupu/Zaměstnanci po ukončení - vystoupivší/ukončený pracovní poměr.
 • Zaměstnanci ve stavu - nevystoupivší/nemají ukončený pracovní poměr
 • Všichni zaměstnanci

Výchozí nastavení tohoto přepínače je na volbě Všichni zaměstnanci, což lze změnit v okně Třídění, filtrace, hledání. Nicméně z důvodu filtru nad seznamem zaměstnanců (viz dále) se nedoporučuje měnit.

Filtr nad seznamem zaměstnanců

Nad seznamem zaměstnanců je možno použít klasický

Podmínkou ovšem je, že

Filtr v seznamu zaměstnanců je nastaven na hodnotu Všichni zaměstnanci.

V jiném případě je ikona filtru neaktivní - nelze použít. Pak může docházet ke komplikovaným postupům jako je například tento:

 1. Třídění, filtrace, hledání je nastaveno tak, aby výchozím nastavením bylo Zaměstnanci ve stavu.
 2. Uživatel otevřel Seznam zaměstnanců, a protože chce použít filtr, změnil přepínač na Všichni zaměstnanci.
 3. Byl vytvořen filtr a použit. Objevil se žlutý nápis filtru v okně vlevo nahoře.
 4. Okno se seznamem zaměstnanců bylo zavřeno a později znovu otevřeno.
 5. Po otevření systém znovu aplikoval filtr - objevil se žlutý nápis filtru - a nadto omezil seznam na Zaměstnanci ve stavu.
 6. "Žlutý" filtr nelze přímo editovat ani zrušit. Je to možné teprve poté, co je seznam změněn na Všichni zaměstnanci.

Odkazy