Závazky

Z Prirucky

Závazky je agenda určená pro evidenci různých (hmotných, příp. nehmotných) závazků zaměstnance k organizaci.

Závazky - příklad

Menu: Evidence > Evidence zaměstnanců / Závazky

Evidenční položky

  • Druh závazku – uživatelský text ve formě pseudočíselníku (možno zadat nový text nebo vybrat z již navedených)
  • Datum od – datum, od kdy závazek platí; nutnost položku povinně vyplnit
  • Datum do – datum, do kdy závazek platí; nepovinná položka
  • Datum splnění – datum, kdy byl závazek splněn.
  • Inventární číslo
  • Výrobní číslo
  • Poznámka - textová poznámka

Jednomu zaměstnanci je umožněno vložit stejný závazek se stejným datem vícekrát.

Soubor s dokumentem

Varianta 1) Tlačítkem "..." najít cestu k souboru. A Uložit.
Varianta 2) Po provedení postupu z varianty 1 ještě překopírovat na Sdílené úložiště.
Varianta 3) Uložit do databáze.

Kontrola závazků

Jednorázový import

Jednorázový import závazků zaměstnanců z předem připraveného souboru lze provést v režimu Sestava. Postup je obdobný jako v agendě Kontakty.

Automatické přepisování záznamů. Při importu jsou kontrolovány záznamy - pokud je v závazcích nalezen záznam se stejným osobním číslem a kontaktem, zobrazí se uživateli dotaz, zda se má záznam přepsat; v tom případě se přepisuje datum od i datum do (musí platit, že "datum do" v databázi buď není vyplněno vůbec nebo je vyšší než "datum od" v souboru pro import).

Automatický zápis

Odkazy