Jednorázové funkce

Z Prirucky
Systémová příručka
System navigace.png

Administrace

Správa databáze

Správa systému

Jednorázové funkce jsou funkce určeny nejčastěji k jednomu specifickému provedení. Protože často mění hromadně data, můžeme je obecně označit za vysoce rizikové. Před provedením se proto doporučuje provést zálohu databáze.

Menu: Systém > Jednorázové funkce

Vykricnik-1.png
1. Před spuštěním vybrané funkce se ujistěte o vhodnosti použití pro vaše konkrétní podmínky.
2. Všechny jednorázové funkce jsou více či méně rizikové. Rizika vyplývají především z případné hromadné změny dat v databázi.
3. V případě nejistoty konzultujte použití s tvůrci programu.

Používané funkce

Číslo
Název
Oblast
6 Konverze velkých a malých písmen Zaměstnanec
11 Přetažení tarifů z číselníku do prac.pom. Zaměstnanec
25 Základní naplnění číselníku vlastností pro popis pracovních míst PIS
34 Hromadné přečíslování Různé
43 Oprava dat struktury uživatelských šablon dokumentů a přidání nových PIS
50 Nastavení parametrů pro pracovní pomůcky PIS
51 Vymazání os. čísel, která nejsou v pracovnících Sys
53 Smazání starých záznamů zam. a zprac. mezd Různé
59 Načtení fotografií Zaměstnanec
68 Dny pro dovolenou Zaměstnanec
69 Dovolená - přepočty Zaměstnanec
85 Aktivování agendy pracovního postupu Zaměstnanec
104 Převod započitatelné praxe z rr-mm-dd na rr.ddd Zaměstnanec
110 Redukce úhrnů vym. základů soc. a zdr. poj. Mzdy
112 Import dat při implementaci Mzdy
124 Výpočet a uložení data nároku na vyšší platový stupeň Zaměstnanec
125 Výpočet průměru pro KPD Mzdy
129 Dávková změna v pracovních poměrech k danému období Zaměstnanec
133 Inicializace workflow KS portál
137 Kontrola souborů aplikace Sys
150 Více IČ a různá období Různé
151 Obnovat dat po návratu ze zpětné uzávěrky Mzdy
153 Naplnění nevyplněné ISCO-08 dle KZAM v pracovních poměrech Mzdy (SK)
158 Přepočet ročních daňových nápočtů Mzdy
161 Fúze zaměstnanců Sys
162 Převedení na služební poměry Různé
167 Přečíslování bankovních účtů u zdrav. pojišťoven a jejich společné převody Mzdy
172 Hromadné nastavení "Výchozích účtů" v platbách Mzdy
173 Nastavení legislativy 13./16.platy od 5/2018 - jen SK verze Mzdy
176 Odstranění duplicitních uživatelů z agend pro nastavení přístupových práv Systém
179 Import poznámek Poznámky
182 Založení dovolené v hodinách v období 1/2021 Pracovní poměry
183 Převod dovolené z minulého roku ve dnech na hodiny Pracovní poměry
184 Dovolená v hodinách - přepočty Pracovní poměry
188 Nastavení legislativy 3/2021 - příspěvek za karanténu/izolaci (Jednorázová funkce 188) Mzdy
191 Nastavení legislativy 3/2022 - Financovanie podpory (jen SK) Mzdy
200 Převod modulu PRACOVNÍ POMŮCKY ze staré verze na novou verzi Pracovní pomůcky

Málo používané funkce

Historické funkce

Odkazy