Rozšiřující parametry

Z Prirucky

Menu: Nastavení > Rozšiřující parametry

Rozšiřující parametry ovlivňují funkčnost jednotlivých agend a částí programu. Jejich nastavení doporučujeme konzultovat s tvůrci programu. Parametry jsou řazeny do logických skupin podle toho, kterou část aplikace ovlivňují.

Okno rozšiřujících parametrů
Skupiny rozšiřujících parametrů
Skupina
Odkaz (Název)
1
1 - Evidence zaměstnanců
2
2 - Evidence pracovních poměrů
3
3 - Mzdy - mzdové položky
4
4 - Mzdy - legislativa
5
5 - Mzdy - výpočet
6
6 - Mzdy - penzijní připojištění
7
7 - Mzdy - životní pojištění
8
8 - Mzdy - platby + hrom.příkazy
9
9 - Mzdy - ostatní agendy
10
10 - PIS
11
11 - Sestavy
12
12 - Obecné vlastnosti aplikace
13
13 - Správa systému
14
14 - Aplikační server
15
15 - Služební cesty
Parametry (Slovensko)
Zákaznické


Editace hodnot parametrů

Doplnit nové parametry

Nově vzniklé parametry budou přidány (zobrazí se) po provedení následujících kroků:

 1. Aktualizujte aplikaci.
 2. Stiskněte tlačítko Doplnit nové parametry.

Tento postup nemění hodnoty stávajích parametrů, proto může být prováděn opakovaně bez rizika.

Oprava konzistence dat

Tlačítko Opravuje

Vysledek-opravy-konzistence-dat-rozsirujicich-parametru-priklad1.png
 • časové překrytí, tím že dřívější hodnotu ze dvou (více) časově překrývaných hodnot "datumově ukončuje" před dnem začátku druhé z časově překrývaných hodnot
 • správnou velikost písmen v paramatrech (tak, jak je uloženo v definici datawindow)

Maže

 • parametry s vyplněným údajem podniku, jestliže se nejedná o víceIČ
 • parametry s vyplněným údajem podniku, kde v definicích v DW není zadáno, že parametr může mít jiné hodnoty pro jiný podnik
 • duplicitní řádky. Pokud se vyskytují řádky se stejným datumem_od i datumem_do, tak zůstane v DB jen jeden řádek a ten bude mít údaj "hodnota" naplněn první hodnotou vrácenou kurzorem (měla by to být 1. vložená do DB).

Výsledkem je

 • buď oznámení, že vše je OK
 • nebo sestava s výpisem co bylo opraveno.

Po této opravě se doporučuje spustit funkci: optimalizace databáze (aby byl restaurován chybějící unikátní index).

Parametr

U vybraného parametru se eviduje:

 • Kód parametru - identifikace parametru, často písmenná zkratka.
 • Název parametru - název vyjadřující funkcionalitu.
 • Současná nastavená hodnota - aktuálně nastavená hodnota parametru - platná pro nastavené období zpracování mezd (daný měsíc).
 • Popis parametru - detailní popis upřesňující funkcionalitu

Změna hodnoty v aktuální období

Změnu hodnoty parametru provedete následovně

 1. Vyberte požadovanou skupinu a požadovaný parametr. Rozsirujici-parametr-editace-1.png
 2. Přejděte do režimu Editace (klik na záložku Editace nebo dvakrát klik na řádek parametru). Rozsirujici-parametr-editace-2.png
 3. Klikněte na tlačítko Vložit záznam ...
 4. Vyberte požadovanou hodnotu (z nabídky hodnot) nebo zadejte požadovanou hodnotu (číslo, apod.). Rozsirujici-parametr-editace-3.png Rozsirujici-parametr-editace-4.png
 5. Uložte záznam. Rozsirujici-parametr-editace-5.png
 6. Zkontrolujte výsledek. Rozsirujici-parametr-editace-6.png

7. Doporučený krok - proveďte restart aplikace (zavření a znovu otevření) - doporučený krok toho důvodu, že parametry jsou po určitý okamžik uchovávány v původní podobě ("cache").
8. Změny parametrů ze skupiny 14-Aplikační server se projeví až po restartu aplikačního serveru.

Pozn. Oddělovač tisíců. Operační systém Windows může používat oddělovač tisíců, například desetinnou tečku. Pokud je hodnotou rozšiřujícího parametru číslo, nepište jej ve formátu s oddělovačem tisíců (např. 11.000 s tím, že byste hodnotu chápali jako jedenáct tisíc). Tzn. podmínkou je, aby vstupní string obsahoval maximálně jeden znak představující desetinný oddělovač (tečku nebo čárku, obojí je možné), a aby neobsahoval žádné oddělení skupin číslic.

Opakovaná změna hodnoty v aktuálním období

Již se nenabízí tlačítko Vložit záznam.. Rozsirujici-parametr-editace-4.png

Změna hodnoty v budoucím období

Používá se minimálně. Přidávají se další záznamy (každý je platný pro jedno uzavřené období - jeden měsíc). Rozsirujici-parametr-editace-7.png

Historické hodnoty

Historické hodnoty parametru jsou také zobrazeny v režimu Editace - ovšem s tím, že už je samozřejmě nelze měnit. Rozsirujici-parametr-editace-historicke-hodnoty.png

Sestava

Rozsirujici-parametry-sestava.png

 • výchozí hodnota parametru

Chcete-li vědět, zda některý parametr je nastaven jinak než na výchozí (defaultní, přednastavenou) hodnotu, poznáte to podle příznaku ve sloupci Změna proti výchozímu nastavení v sestavě, podle něhož se dá sestava i třídit.

Zachytávání použitých parametrů

Chcete-li vědět, které rozšiřující parametry mohou ovlivnit vybrané okno v aplikaci, přepněte se do záložky Zachytávání použitých parametrů a následně otevřete vybrané okno. Ve zmíněné záložce naleznete použité parametry.

Prázdné okno - buď ihned nebo po kliknutí na tl. Smazat seznam.
Po otevření vybraného okna se seznam naplní.

Odkazy