Export databáze

Z Prirucky
Systémová příručka
System navigace.png

Administrace

Správa databáze

Správa systému

Menu: Systém > Správa databáze > Export databáze

Umožňuje exportovat databázi, případně včetně dat, do souboru ve formátu Informix DBExport (představuje ASCII čitelné soubory). Export databáze nelze používat jako zálohu, protože aplikace nemá stejné pravomoci jako standardní aplikace správce databáze, dodávané výrobcem SQL serveru.

Export-databaze.png

Postup

 1. Vytvořte novou složku (např. na ploše, s názvem např. Export)
 2. Otevřete v aplikaci okno pro Export databáze.
 3. Tlačítkem ... ukažte na vámi vytvořenou složku z bodu 1.
 4. Zvolte další možnosti (např. bez osobních údajů, jen vybraní pracovníci - označujete je ve spodním okně)
 5. Stiskněte tlačítko Spustit.

Začne probíhat export, jehož výsledkem bude soubor .zip ve zvoleném adresáři.

Možnosti exportu

 • Bez dokumentů, fotografii a jiných položek typu BLOB -z důvodu menší velikosti exportu, je potlačen export fotografii a Blobů
 • Bez archivu - neexportuje se tabulka s archivem změn
 • Ignorovat chyby během vytváření exportu - nemusí se opakovat export dojde-li k chybě během vytváření
 • Jen vybraní pracovníci - mohou být exportováni všichni nebo jen vybraní zaměstnanci (Ctrl+myš)
 • Bez osobních údajů - export bude proveden bez osobních údajů zaměstnance.
Zkreslují se (mění na konstantu stejnou pro všechny zaměstnance) například následující hodnoty položek: jméno, příjmení, trvalé a přechodné bydliště, rodné číslo zaměstnance; rodinní příslušníci (jméno, příjmení, adresa); bankovní účet (číslo banky, účet, variabilní symbol, specifický symbol)
 • Komprimovat do ... - vytvoří se ZIP soubor, jehož výsledkem je komprimace všech SQL a UNL souborů

tlačítko ... je určeno k zadání cílového souboru. Doporučujeme si předem vytvořit složku a do něj export umístit (v případě, že by se komprimace nepovedla, vzniklo by velké množství souborů).

V případě, že se exportují data bez osobních údajů, neexportují se ani tzv. bloby (protože zákazník nemá možnost si jednoduchým způsobem ověřit, co se odesílá). V opačném případě se bloby exportují. V těchto tzv. blobech (Binary Large Object) jsou uloženy obsáhlejší informace - například dokument zaměstnance (PIS-Dokumenty-Dokumenty).

Právo exportovat

Aby uživatel mohl provést export, musí mít databázová práva na CREATE VIEW. Toto lze řešit pomocí aplikace pomocí následujícího postupu:

Právo na databázové úrovni (generátor sestav, SQL prompt)

Logování

Informace o provedeném (i neúspěšném) exportu je zapisována do logovací tabulky.
mesbuf - řádek může být přidán někdy až při uzavření aplikace (zavřít - otevřít);zapisuje se i seznam exportovaných os.čísel

GDPR

Pokud je aktivován modul GDPR, je výchozí volbou při exportu databáze varinata bez osobních údajů. V případě, že uživatel tuto volbu přene na export s osobními údaji, bude upozorněn na existenci směrnice Evropské únie ohledně GDPR.