Základní parametry

Z Prirucky
Systémová příručka
System navigace.png

Administrace

Správa databáze

Správa systému

Základní parametry

Menu: Nastavení - Základní parametry

Menu: Nastavení – Základní parametry

Nastavení (změny) základních parametrů konzultujte s tvůrci programu.


V okně Základní parametry jsou uloženy základní parametry vaší firmy (organizace).

Název - název firmy (organizace)

Název zkrácený - používá se v sestavách a jako název hlavního okna

Doplňkový název - jen v případě že nedostačuje počet znaků v poli „název organizace“

Právní forma – typ formy organizace, například akciová společnost, společnost s ručením omezeným, atd.

- identifikační číslo (IČ)

Zákaznická úprava. Ve speciálních případech se na některé instituce neposílá IČ. Rozšiřující parametr "ZP_ICO_nahrada" (sk.11). Po nastavení na hodnotu "Ano" se budou provádět následující náhrady IČ: - v přehledech o platbě pojistného pro ZP a v hromadných oznámeních se použije variabilní symbol pro příslušnou ZP (nastavený v číselníku spol.převodů - menu: Mzdy-Platby); - v přehledu o výši pojistného a v hlášeních ONZ pro ČSSZ nebude IČO vyplněno vůbec.

DIČ – zadávají se jen znaky "CZ". Výjimkou je situace, pokud se IČ a DIČ liší (s výjimkou prefixu "CZ"), pak lze jiné číslo nastavit v rozšiřujících parametrech, parametr "dico".

Licenční rozšíření - určeno pro speciální účely. Např. stejné IČ je pro dvě společnosti: jednu českou a druhou slovenskou.

Adresa - ulice, číslo, PSČ, místo. Nutno vyplnit, používá se v některých sestavách a dokumentech.

Stát - dvouznakový kód státu (Státní příslušnost (číselník)) - použito např.: Přehled o výši pojistného.

další identifikace - další kontaktní údaje, nemusíte vyplňovat


Variabilní symbol pro OSSZ - použije se pro některé sestavy (pro okresní správu sociálního zabezpečení)

Kód OSSZ - ELDP (záhlaví)

Místně příslušná OSSZ - ELDP (záhlaví)

LAU - výběr z číselníku LAU (Klasifikace územních statistických jednotek). Použití: pro statistické účely, ČSÚ - Data pro ISPV (Trexima).

DIČ plátcovy pokladny
Potvrzení nároku na DZ

Období ukončení zpracování mezd - Období ukončení zpracování mezd

Popis firmy do dokumentů - Popis firmy do dokumentů