MaP Express

Z Prirucky
M-map-express.png

Menu: Evidence > MaP Express

Tento modul slouží k rychlému přehledu nejdůležitějších údajů každého jednotlivého zaměstnance nebo i navádění těchto dat do částí aplikace, které se jinak nachází na různých místech aplikace

Přístupová práva

Jsou nastavena podle toho, zda uživatel má nebo nemá nastaven přístup do dané agendy. Dále je tu otázka záložky Pracovní poměr. Tu má uživatel přístupnou, jen pokud má nastaven přístup do agendy Pracovní poměry, záložky Pracovní poměr. Pokud má přístup do záložky Pracovní místo, objeví se v MaP Express tato záložka namísto záložky Pracovní poměr (ta se skryje).