Doplatky

Z Prirucky
M-doplatky-zamestnancu.png

Doplatky

Menu: Mzdy – Doplatky


Úvod

Občas se stává, že je třeba zaměstnanci doplatit peněžní částku za minulé měsíce nebo naopak peníze strhnout, jestliže byl přeplacen. K tomu slouží tato agenda. Kromě toho je možné doplatkem zaměstnanci zadat některé mzdové složky v aktuálním měsíci, např. mimořádnou zálohu, odstupné, jubilea apod. Prakticky lze přes doplatky zadat jakoukoliv mzdovou složku s výjimkou trvalých srážek (spoření, pojištění apod.). Pro zadávání doplatků platí toto pravidlo: kladné hodnoty zadaných částek zvyšují a záporné hodnoty snižují nápočet zadané mzdové položky.

Zdrav. a soc. pojištění Pozor na doplatky srážek, například daní, pojistného apod. Jestliže například měl být zaměstnanec v minulém měsíci zdaněn o 150 Kč víc, zadáte doplatek daně + 150 Kč a tato daň se pracovníkovi dodatečně strhne. Naopak, chcete-li zaměstnanci daň vrátit, zadáte zápornou hodnotu, např. - 80 Kč.

Mimořádné zálohy Stejně postupujete při doplatcích zdravotního či sociálního pojištění zaměstnanců. Systém sám zajistí, aby byl správně upraven i odvod podniku na základě doplatku zaměstnance. Tzn., byl-li např. zaměstnanci zvýšen doplatkem odvod sociálního pojištění o 80 Kč, zvýší se rovněž odvod podniku o 260 Kč. Stejně se upravuje odvod podniku při doplatku 4,5% zdravotního pojištění.

Evidenci veškerého pohybu peněz mezi zaměstnancem a pokladnou mimo výplatní termíny je třeba řešit zadáváním mimořádných záloh. Jestliže jste dali pracovníkovi mimořádnou zálohu, např. 1000 Kč , zadáte doplatkem mimořádnou zálohu s částkou + 1000. Jestliže jste však pracovníkovi zadrželi peníze v pokladně, nebo jestliže peníze na pokladnu vracel, zadáte částku se znakem mínus.

Záložky se seznamem zaměstnanců nezobrazují všechny zaměstnance, ale jenom zaměstnance "ve stavu".


Doplatky zaměstnance

Doplatky zaměstnance jsou základní možností, jak pořizovat doplatky. V této části systému je možné zadávat všechny doplatky vždy jednomu vybranému zaměstnanci najednou.

Je vyžadován druh doplatku (kód), který si můžete vybrat ze seznamu, a částka. Dále můžete zadat středisko, které je částkou zatěžováno nákladově (implicitně pracovní středisko). Položky od, do představují období, za které je doplatek vyplacen (proplacen bude vždy v aktuálním období!).

Omezení editace jinými uživateli

Parametrem je možno zapnout funkcionalita zamezující měnit uživatelům v agendě Doplatků, záložce "Doplatky zaměstnance" jiné záznamy, než své založené (nebo takové, které byly založeny před náběhem této úpravy a nemají proto identifikaci zhotovitel záznamu). Dále platí že uživatel, který má přístupové právo na editaci ve "Zpracování brutto" - tzn. např. pracovnice na mzdové účtárně, výše popsané omezení mít nebude a bude moci měnit veškeré záznamy od všech zhotovitelů.

Pořizování doplňujícího textu

doplatek_text (sk.9) V agendách "Doplatky" (Doplatky zaměstnance a Hromadné doplatky) a "Odměny a prémie" lze k částkám doplatků pořizovat i text v rozsahu max. 30 znaků. Některé varianty výplatních lístků dokáží tento doplňkový text také zobrazit. ---------------------------------------------------------------------------------------

Doplatky seznamem

Doplatky-doplatky-seznamem.png

Další možností pořízení doplatků je navedení stejného druhu (kódu) pro zaměstnance na jednom pracovním středisku. Zde se po výběru pracovního střediska a mzdové položky doplatku objeví seznam všech zaměstnanců, kteří mají „živý“ pracovní poměr na vybraném středisku. Pokud některý zaměstnanec má již doplatek stejného kódu naveden, částka je v seznamu zobrazena. Nyní je možné u jednotlivých zaměstnanců částku vložit, změnit či zrušit.

Výběr období:

Je možné pomocí výběru období (objekt vpravo dole) zobrazit platné doplatky spadající do vybraného období, výběr období se vztahuje i na sestavy. Pokud je nastavené období větší než aktuální, tak je možné pořizovat a měnit záznamy a platnost takto upravených záznamů se projeví až ve vybraných obdobích. Tímto se pořizují záznamy v budoucích obdobích. Záznamy z minulých období lze pouze prohlížet, nikoliv editovat.

Ovládání:

A/ doplatek od – v budoucnu

Nastavit budoucí období, pořídit nový záznam

B/ doplatek do – v budoucnu

Nastavit budoucí období, zrušit (smazat) záznam. Tento záznam bude zachycen v historii až do zrušeného období.


Zhotovitel záznamu a přístupová práva

V tabulce „odmeny“ je zhotovitel záznamu indikován ve sloupci „vytvoril“.


Hromadné doplatky

Hromadné doplatky – individuální

Pokud chcete zadávat doplatek vybrané skupině zaměstnanců (označených v seznamu zaměstnanců) na jeden druh mzdové položky, použijete tuto záložku. Zde můžete zadat jednu částku do společné položky částka, která se po stisku ENTERu přidělí všem zaměstnancům v seznamu. Rovněž můžete částky zadávat jednotlivě každému zaměstnanci zvlášť.

Zde je podobná funkce jako v předchozí záložce, ale není nutné předem vybírat a označovat požadované zaměstnance v seznamu, ale přímo při vkládání nových záznamů pouze vložíte požadované osobní číslo a v případě, že zaměstnanec má více PracPom, i číslo PracPom.


Odstupné

Odstupné

Data z doch.systému

Oprava dat z výrobáku

Odkazy