Pracovní poměr

Z Prirucky
Pracovní poměry

Menu: Evidence > Pracovní poměry; Záložka: Prac. poměr
Menu: Evidence > MaPExpress / Pracovní poměr

Identifikace pracovního poměru
Číslo pracovního poměru
Druh pracovního poměru
Pracovní kategorie
Pracovní místo
CZ-ISCO
Klasifikace postavení v zaměstnání
Výchozí poměr
Zkušební doba
Délka úvazku
Rozpočtová kategorie
Výkaz
Skupina pracujících
Režijní zakázka
Režijní projekt
Pracovní doba
Typ kalendáře
Rozvrh
---------------------
Úvazek
Zákonný úvazek
Skutečný úvazek
Legislativní úvazek
Smluvní podíl úvazku
Měsíční podíl úvazku
TPD
---------------------
Zaměstnání malého rozsahu
Délka poměru (roky/dny)
Důvod krácení úvazku
Nepracuje po stanovenou týdenní dobu
Datum
Datum nástupu a výstupu
------------------------------
Zahájení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru
------------------------------
Datum skutečného nástupu
Datum plánovaného odchodu
Datum doručení výpovědi
------------------------------
Důvod nástupu
Důvod ukončení
Mzda
Typ mzdy
Třída
Stupeň
Tarif
Osobní příplatek
Potlačení dopočtu do minimální mzdy
Typ prémií
Částka prémií
Procento prémií
---------------------------
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Náročná profese

Barevná indikace změny položky v průběhu měsíce

Pokud je v agendě "pracovního postupu" zadána nějaká změna, která začíná platit jindy než první den v měsíci, tak takováto skutečnost bude v záložce "prac.poměr" indikována změnou pozadí dané položky v režimu "Pohled" a to tak, že pozadí položky bude od poloviny její šířky přecházet z bílé na zelenou barvu.

Změna úvazku v průběhu měsíce: hd 33340.

Zmena v prub mesice-barevna indikace.png