Ošetřování

Z Prirucky

OČR - ošetřování člena rodiny

Osetrovani-pohled-priklad.png

Menu: Mzdy > Nepřítomnosti > Ošetřování
Menu: Evidence > MaPExpress > Ošetřování

V této záložce zadáváte nepřítomnosti z důvodu ošetřování člena rodiny (512 - OČR). Zadat lze placené ošetřování, přičemž systém sám hlídá dobu placeného ošetřování 9 kalendářních dnů, příp. 16 kalendářních dnů u osamělého zaměstnance (osamělost určí systém, pokud zadaný rodinný stav zaměstnance v osobních údajích je svobodný,rozvedený či ovdovělý). Zadat lze rovněž přímo neplacené ošetřování (MzdPol 843).

Určení

 • Historicky agenda sloužila jako podklad pro zadání náležitostí OČR k tomu, aby následně byly vypočteny dávky nemocenského pojištění.
 • V současné době, kdy vyplácení dávek je záležitostí OSSZ, má agenda podpůrný účel pro následující oblasti:
  • Zadání náležitosti OČR jako je datum od, datum do, "číslo rozhodnutí" - pro zobrazení dokumentu Přílohy pro předání na OSSZ.
  • Zpracování této nepřítomnosti při výpočtu mzdy (nezaplacení mzdy za odpracovanou dobu, pokrytí časového fondu)
  • Vykazování dnů - vyloučené dny (dávky nemocenského pojištění) - Příloha, vyloučené doby - ELDP

Editace

Osetrovani-editace-osamely-rodic-priklad.png
 • Neplacené ošetřování - zatrhávací pole, standardně nezatrženo, souvisí s "proplácením". Při "proplácení OČR" (výpočtu mzdy) se podobně jako u pracovní neschopnosti nepoužije přímo zadaná MzdPol 512, ale kód 842–OŠETŘOVÁNÍ. Pokud bylo zadáno neplacené ošetřování nebo systém zjistí, že byl vyčerpán nárok na placené ošetřování, tak na další dny se automaticky vygeneruje neplacené ošetřování kódem MzdPol 843-OŠETŘ.NEPLAC.

Historicky - při placeném ošetřování se pro 15. a další kalendářní den generovala položka 844–OŠETŘOVÁNÍ 15

 • Placené ošetřování
 • Počátek ošetřování - datum
 • Konec ošetřování - datum
 • Počet dnů ošetřování - určí systém
 • Průměr nemocenské - hodnota potřebná historicky (aktuálně ne).
 • OH 1. den - odpracované hodiny 1. dne
 • OH posl. - odpracované hodiny posledního dne
 • Přerušení - dny - OČR byla přerušena a některý den (dny) zaměstnanec pracoval. Zadává se počet odpracovaných dnů dnů, systém doplní i počet hodin.
 • Č. rozhodnutí o potřebě ošetřování: Číslo rozhodnutí - spárovací číslo pro OSSZ aj.
 • Osamělý rodič s dítětem v trvalé péči (nárok na max. 16 dní podpory) - zatrhávací pole; je buď přístupné nebo skryté. Podmínka zobrazení pole: jedná se o zaměstnance, který v položce Rodinný stav má jednu z hodnot:
1 - svobodný (á)
3 - rozvedený (á)
4 - ovdovělý (á)
Osetrovani-editace-priklad.png

Tímto uživatel potvrzuje, že se jedná o případ zaměstnance, "který má v trvalé péči aspoň 1 dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý" (viz zákon č.54/1956 Sb §25 odst.3 a 4). Placené ošetřování je pak v takovém případě nikoliv 9, ale max. 16 kalendářních dnů.

Hodnota zatrhávacího pole "Osamělý rodič ..." je uložena v db tabulce abs_dokl, sloupec "indikace" (hodnota 0 znamená nezatržené pole, hodnota 1 zatržené pole).

Funkcionalita

 • Přepínač poslední OČR/ všechny OČR umožňuje výběr záznamů OČR.
 • Číslování dokladů – platí totéž, co v případě pracovní neschopnosti.
 • Záznam, který byl pořízen v minulém období a nemá vyplněno datum_do, je možno editovat, je tedy možno měnit i nastavení neplaceného OČR.
 • PN_OCR_NASLMES (sk.9) - pokud je nastavena hodnota ano, pak do agendy lze vložit také záznam o ošetřování, které přechází do následujícího období. Při tomto nastavení je potlačena kontrola datumu ukončení během ukládání do databáze.

Vkládání, oprava a rušení

Při vkládání, opravách a rušení se postupuje standardním způsobem. Při zadávání se vyplňují údaje začátek a konec ošetřování. Počet kalendářních dnů se sám vypočítá a lze je změnit, pokud např. zaměstnanec OČR na 1 den přerušil a tento den odpracoval. Pokud však nastalo přerušení této nepřítomnosti, je vhodnější vyplnit počet dní, které zaměstnanec odpracoval v průběhu nepřítomnosti do pole Dny přerušení. Tyto dny jsou pak odděleně vykazovány ve Zpracování brutto jako záporné dny a hodiny nepřítomnosti (při zpracování jsou nahrazeny odpracovanou dobou). Z PracPom se opět dotáhne průměr pro nemocenské dávky, který můžete změnit (musí být však vyplněn).

Zadání data ukončení v budoucím období

Upozornění při zadání a zobrazení v sestavě v následujícím období (sestava za 2 měsíce):

Ocr-ukonceni-v-nasledujicim-obdobi-priklad2-kalendar2.png Ocr-ukonceni-v-nasledujicim-obdobi-priklad2.png Ocr-ukonceni-v-nasledujicim-obdobi.png Ocr-ukonceni-v-nasledujicim-obdobi-vykaz-davek.png

Rozdělení s koncem měsíce (Pokračování OČR)

V případě "rozdělení" záznamu, kdy v prvním období bylo vyplněné datum do = konec měsíce a v následujícím období je zadán záznam s datem od = první den v měsíci, zobrazí systém dotaz, kterým chce zjistit, zda se jedná o "pokračování", nebo o "novou" OČR.

Navazujici-ocr.png
 • Ano - pokračující OČR (pokud např. první OČR pokrývá 9 kal. dnů a max. počet placené je také 9 dnů, pak tato volba vygeneruje kód 843-OŠETŘ.NEPLAC.
 • Ne - nová OČR (pro předchozí příklad začne generovat nově 842-OŠETŘOVÁNÍ)

V případě, že datum začátku OČR navazuje bezprostředně na konec předchozího, dotáže se systém, zda se jedná o pokračování OČR (musí se jednat o ošetřování stejného dítěte). Pokud se potvrdí pokračování, systém dosadí průměr pro výpočet nemocenských dávek z předchozího OČR, v opačném případě bere průměr normálně z PracPom.

Přerušení OČR

Pole Přerušení - dny a Přerušení hodiny lze vyplnit jen v případě doplněného Datum do.

Přes měsíc a dny přerušení

Dotaz: Zadávání OČR vkuse jedním záznamem, kdy začátek je v jednom měsíci a konec v následujícím měsíci. Zároveň došlo či docházelo k přerušení (zaměstnanec některé dny odpracoval) - tyto vkládané dny přerušení nejsou ovšem (pro dokument Příloha a pro ELDP) vykazovány exaktně v těch měsících, kdy k přerušení došlo. Což vadí kontrolám z OSSZ.

Řešení: Zadávejte OČR rozdělenou na dva záznamy odpovídající dvěma měsícům. V každém pak můžete uvést správný počet dnů přerušení (práce) daného měsíce.

Příklad. Prosím o řešení problému v případě zahájení OČR ke konci měsíce, která plynule pokračuje do měsíce následujícího a využití dnů přerušení. Příklad:kolegyně zahájila OČR dne 27.3.2017, první 3 dny ošetřovala, potom byla 2 dny v práci, OČR pokračovalo do dubna, kdy ukončila OČR 6.4.2017 a v dubnu též některé dny pracovala. Při likvidaci OČR v dubnu a následném zaznamenání 4 dnů přerušení se tyto dny načtou až do dubna, protože v tomto měsíci OČR likviduji. Následně vyjíždí chybně vyloučené doby, kdy místo pokrácení vyloučených dob v měsíci březnu o dny, kdy zaměstnankyně OČR nečerpala, se tyto dny odečítají v dubnu. Prosím, jakým způsobem ošetřit, aby nedocházelo k přesouvání vyloučených dob z měsíce do měsíce.

Prvním návrhem je rozdělit danou nepřítomnost OČR na dvě části (do dvou měsíců). Systém se umí otázat na pokračování a umí podle toho navázat kód 8xx placený či neplacený. Testováno na případech - placená do 9 dnů, placená do 16 kal. dnů, zadáváno vkuse i rozdělením s počtem dnů přerušení = 3 (dva v jednom měsíci a druhý v dalším měsíci) - výstupy na ELDP a přílohu k nemoci. Výsledky byly stejné. ... můžete používat rozdělování záznamů OČR na dvě části při přecházení z jednoho období zpracování mezd do následujícího.

hd 36457

Přerušení OČR - odpracováno část směny

Zaměstnankyně v době čerpání ošetřovného neodpracuje celou směnu, ale jen např. 4 hodiny a zbytek opět čerpá ošetřovné. Jak navést vzhledem ke správnému určení vyloučených dob pro výpočet průměru pro nemoc i pro ELDP. Jak zavést do systému? Do přerušených dnů zadat 1 den, ten tedy nebude započten do vyloučených dob pro ELDP. Správný počet hodin ovlivníte zadáním hodin do pole "OH 1.den" nebo v tomto případě "OH posl.den".

Systém zpracovává OČR následovně: rozdělí na placenou (9 nebo 16 dnů) a neplacenou (zbytek). Pokud jsou uvedeny dny přerušení, odečítá je od placených dnů, a tyto pak vykáže na ELDP jako vyloučené dny.

Historie

Historická funkcionalita při přecházení OČR z měsíce do měsíce. Pro proplacení vyšší sazbou od 15.dne je potřeba v prvním měsíci dávku neukončovat a ukončit ji až v měsíci následujícím (OČR má být proplácena jedním dokladem).

Odkazy