Kódy účtování zdravotních pojišťoven

Z Prirucky

Kódy účtování zdravotních pojišťoven

Menu: Mzdy/Mzdové číselníky/Kódy účtování zdrav.pojišťoven

C-kody-uctovani-zdravotni-pojistovny.png

V tomto menu lze přiřadit každé mzdové položce, která představuje zdravotní pojištění

  • 902-ZÁK.POJ.ZDRAV. (náklad zaměstnance)
  • 903-ZDRAV.POJ.13.5 (náklad zaměstnance)
  • 904 – ZDRAV.POJ.PODN. (náklad zaměstnavatele)
  • 999-ODVODY ZDR.POJ. (náklad zaměstnavatele)
  • a každé zdravotní pojišťovně

svůj způsob účtování.

Je možno přiřadit i tzv. záporné kódy, tzn. rozpad po pracovních kategoriích.

Funkcionalita, tzn. rozpad částek po zdravotních pojišťovnách do souboru pro účetnictví, není samozřejmá; musí být zakomponována do programového skriptu, který soubor vytváří, tzn. musí být dohodnuta.

Odkazy