Kódy účtování pro střediska

Z Prirucky

Kódy účtování pro střediska
Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Kódy účtování pro střediska C-kody-uctovani-pro-strediska.png

Číselník je určen jako výjimka k tomu účelu, aby některá mzdová položka pro jisté středisko mohla být účtována jinak, než jak je uvedeno v číselníku mzdových položek u této položky. Číselník uživatel naplňuje položkami:

  • Mzdová položka
  • Středisko
  • Kód účtování

Funkcionalita musí být zakomponována do programového skriptu, který soubor vytváří, tzn. musí být dohodnuta s tvůrci programu.

Tuto funkcionalitu nelze kombinovat s rozpadem po zdravotních pojišťovnách určovaných číselníkem Kódy účtování zdravotních pojišťoven.

Odkazy