Týdenní rozvrhy

Z Prirucky

Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Týdenní rozvrhy

Týdenní pracovní kalendář se využívá pro zadávání takových pracovních rozvrhů, u nichž může být stanovena na každý den v týdnu jiná pracovní doba. Pro jeho použití je potřeba do pracovního poměru zadat typ kalendáře č. 5-kalendář s využitím týdenního rozvrhu.

Při navádění nového týdenního rozvrhu musíte nejdříve zadat Číslo rozvrhu a Název rozvrhu. Poté vyplníte počty hodin připadající na jednotlivé dny v týdnu.

C-rozvrhy-tydenni-pohled.png

C-rozvrhy-tydenni-editace.png

  • Dopočet - standardní hodnota = Ano - znamená, že se bude provádět dopočet základní mzdy do měsíčního fondu hodin stanoveného dle tohoto rozvrhu. Hodnota Ne může být použita např. tehdy, pokud data o odpracované době nechcete generovat systémem, ale budou se importovat z docházky nebo z výroby. Zároveň se ale stanovuje tento kalendář z jiných dalších důvodů (určení odpadlé doby při zadání nemoci od-do, apod.). hd 7289

Odkazy