DPP

Z Prirucky

DPP - dohoda o provedení práce patří mezi Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Paragraf05.png rok 2013

 • Lze uzavřít, jestliže rozsah práce nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce.

Do roku 2011 to bylo 150 hodin a podle dřívějšího ZP 100 hodin.

 • Do tohoto rozsahu se započítává také práce konaná pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 • Doporučuje se sjednat způsob předčasného ukončení u dohod uzavíraných na delší dobu. Je možné způsoby zrušení převzít z DPČ.
 • Zaměstnanec je účasten nemocenského, a tím i důchodového pojištění jen tehdy, jestliže jeho příjem v kalendářním měsíci přesáhne částku 10 000 Kč. Jestliže vznikne v takovém kalendářním měsíci pracovní neschopnost, má zaměstnanec nárok na náhradu odměny.

Pracovní poměr

V agendě Pracovní poměr jsou důležité následující položky

 • druh pracovního poměru - nutný údaj, buď 4-DPP vlastní (zaměstnanec má ještě hlavní pracovní poměr v organizaci) , nebo 6-DPP cizí. V nestandardních případech je možno založit vlastní druh pracovního poměru.
 • pracovní kategorie - zařaďte do některé stávající pracovní kategorie, příp. můžete založit specifickou pro DPP.
 • pracovní místo - zařaďte do některého stávajícího pracovního místa, příp. vytvořte nové pracovní místo pro DPP.

Vyplnění následujících údajů závisí na zvoleném způsobu zadávání odměny.

Při pořizování "hodin a částky" volíte
Historicka-hodnota.png typ kalendáře = 6-běžný kalendář bez aut.dopočtu,
Historicka-hodnota.png skutečný úvazek = 0
Nová pravidla pro DPP a DPČ od 10/2023
Při automatickém doplnění mzdy volíte určitý naplněný typ kalendáře a rozvrh, vyplňujete hodnotu tarifu.
 • typ kalendáře
 • rozvrh
 • zákonný úvazek
 • skutečný úvazek
 • typ mzdy
 • tarif

Mzdové položky

 • 630 - DPP
 • DPP (pojem)/DPČ (pojem) - Pokud by uživatel chtěl používat ještě nějaké další mzdové položky (další rozčlenění různých dohod), je nutno nejen založit mzdové položky, ale také je zavést do pojmu DPP.

Pozn. před 1.10.2023. Průměr ppú = 1, započítává se. Někdy je totiž potřeba využít průměru ppú, byť i nepřímo - výpočet průměrného výdělku, např. Sdělení exekutorovi. hd 43470.

Zadání odměny

1) Hodiny a/nebo částka

Pořizuje se počet hodin a částka. Možné agendy:

Pokud u některých dohodářů je žádoucí zadávat jen hodiny (které má systém pronásobit pevně danou hodinovou sazbou) a u jiných zadávat i hodiny i částku, je možné nastavení

- pomocí dvou různých mzdových položek (jedna s číslem algoritmu, druhá nevyplněno)
- pomocí jedné mzdové položky (s číslem algoritmu, tj. 1 nebo 3). V tomto případě se Pořizování dat nastaví na zadávání i hodin i částky. V případě zadání jen hodin (a částky nulová) systém vynásobí počet hodin tarifní sazbou (Tarif z agendy Pracovní poměr). V případě zadání i hodin i částky již systém tarifní sazbu nevyužije.

2) Automatické doplnění mzdy

Systém mzdu/plat automaticky doplní při vyúčtování na základě tarifu a kalendáře. Mzdová položka musí mít nastaven správný algoritmus.

 • Systém standardně pro doplnění použije mzdovou položku 630-DPP.
 • Uživatel může nastavit doplnění jiné mzdové položky prostřednictvím parametrů:
dopoc_dpp_vl (sk.3) - Kód mzdové položky, na který se provede dopočet u pracovního poměru DPP vlastní - doporučená hodnota 630
dopoc_dpp_ciz (sk.3) - Kód mzdové položky, na který se provede dopočet u pracovního poměru DPP cizí - doporučená hodnota 630

Pokud mzdová položka uvedená výše nebude mít nastaven algoritmus tzn. systém nedokáže rozhodnout, jak částku vypočítat , bude výpočet zpracován na mzdovou položku jako by se jednalo o hlavní pracovní poměr.

Průměr pro ppú

Průměr pro ppú - rozlišit mzd.položky, jejichž hodiny představují odpracovanou dobu, od těch, které nejsou odpracovanou dobou. U prvních zmíněných nastavit (Mzdové položky - započitatelnost do PPÚ) započítávání jak částky tak hodin do ppú - buď (prostřednictvím hodnoty 1 a dalších podmínek) nebo jednoduše pomocí hodnoty 5.

Evidovat také "dny" u položek odpracované doby (obvykle 630, 634) - s ohledem na pravděpodobný průměr v případě odpracovaných dnů menších než 21, nebo parametr pravd_prum (sk.2) mít nastaven (s určitým rizikem) na hodnotu ze skutečného příjmu.

Příjem po ukončení DPP

Příjem po ukončení DPP

Sestavy

Roční statistika hodin DPP

Legislativa

Legislativa 2011 a dříve. - V případě, že zaměstnanec má druh pracovního poměru DPP (dohoda o provedení práce), pak se mu automaticky potlačí výpočet zdravotního a sociálního pojištění z tohoto pracovního poměru.

DPP a náhrada za nemoc

Zdravotní pojištění

Kontroly při zadání

Kontroly při zadání

 • ruční Zpracování brutto - pokud je zadáván kód mzdové položky v této agendě druhu pracovního poměru (4,5,6,7) a parametr kontr_dpp (sk.3) má hodnotu (různou od nuly), proběhne kontrola, zda zadávaný kód mzdové položky je obsažen v parametru. Pokud ne, je vypsána chybová hláška Vložili jste nepovolený kód pro DPP, nicméně zpracování pokračuje dále.

Vlozili jste nepovoleny kod pro DPP.png

 • automatické Zpracování brutto (Vyúčtování vč. automat.doplnění) - pokud je v DPP (pojem)/DPČ (pojem) (DPP) uvedena mzdová položka, která byla pořízena na jiný druh pracovního poměru než je DPP (např. DPČ nebo "hlavní"), systém zobrazí hlášku Mzdová položka .. byla zadána na špatný pracovní poměr a vzápětí Zvolený zaměstnanec byl při zpracování ignorován a systém mu nezpracuje mzdu/plat. Je nutno najít místo zadání a chybnou položku opravit.

Mzdova polozka pro DPP byla zadana na spatny prac pomer druh.png Zvoleny zamestnanec byl pri zpracovani ignorovan.png

(hd 72278)

Odkazy