Druhy pracovního poměru

Z Prirucky

Menu: Evidence > Číselníky > Druhy pracovního poměru

C-ciselnik-druhu-pracovniho-pomeru.png

Standardní druhy

C-ciselnik-druhu-pracovniho-pomeru-se-mzdpol.png
0 - externí pracovníci
1 - hlavní pracovní poměr
2 - vedlejší pracovní poměr cizího zaměstnance
3 - vedlejší pracovní poměr vlastního zaměstnance
4 - DPP vlastních zaměstnanců
5 - DPČ vlastních zaměstnanců
6 - DPP cizích zaměstnanců
7 - DPČ cizích zaměstnanců

Tlačítkem Obnova obsahu číselníku se tyto hodnoty znovu naplní/obnoví.

Speciální (zákaznické) systémové druhy pracovního poměru:

8 - Přidělení - představuje další pracovní poměr, propůjčení agentury jinému zaměstnavateli
9 - Dílčí PP

Uživatelské druhy

Pokud chcete založit vlastní druh pracovního poměru, vyplňujete:

- Uživatelský druh - číslo
- Systémový druh - výběr jednoho ze standardních druhů. Tím je určeno, jakým způsobem bude druh při Vyúčtování zaměstnanců zpracováván.
- Význam - text.

Služební poměr

Česká varianta má navíc položku

  • Státní služ - Ne/Ano

C-ciselnik-druhu-pracovniho-pomeru-statni-sluz.png

Odkazy