Obecná evidence osob

Z Prirucky

Evidence fyzických a právnických osob

C-obecna-evidence-osob.png

Menu: Evidence > Číselníky > Obecná evidence osob

Evidence fyzických a právnických osob – číselník – je v aplikaci za tím účelem, aby se bankovní spojení příslušící například k penzijnímu fondu, nebo zdravotní pojišťovně vyplnilo jen jednou, a to v evidenci osob, a na dalších místech v aplikaci se jen vybralo pomocí nabídky. Kromě penzijních fondů a zdravotních pojišťoven zde naleznete také vlastní podnik (firmu).

V první záložce naleznete detailní údaje k osobě – název, zkrácený název, právní forma, IČO, DIČ, kontaktní údaje – adresa, telefon, mail, kontaktní osoba.

Vyplňované údaje se liší dle typu osoby. Příklad pro typ osoby penzijní fond: C-obecna-evidence-osob-penzijni-fond-editace.png

Ve druhé záložce můžete vyplnit bankovní spojení.

Využití údajů o bankovním spojení je v agendě Platby, v agendě Číselník společných převodů – zde si můžete zvolit, zda bankovní spojení zadáte nebo převezmete z číselníku osob.

Souvisejícími agendami jsou základní parametry (identifikace organizace) a číselník bankovních účtů pro hromadné platby.

Protože údaje o bankovním spojení zde zadané jsou důležité pro zpracování mezd, je možné a doporučuje se nastavit přístupová práva na editaci údajů.

Nový záznam

Obecna-evidence-osob-novy-zaznam.png

Záznam se ukládá nadvakrát. Postup:

  1. Vložit nový záznam.
  2. Vyplnit levou část.
  3. Uložit.
  4. Zatrhnout typ osoby - vpravo.
  5. Uložit.

Bankovní spojení

V další záložce je v případě potřeby možno zadat bankovní spojení k vybrané osobě.

Obecna-evidence-osob-bankovni-spojeni-novy-zaznam.png

Typ

Typ - Obecná evidence osob
Typ Komentář
Banka Banky
Exekutor Exekutorský úřad
Finanční úřad Číslo ÚFO, Pracoviště ÚFO v - Důchodové spoření (II. pilíř) , Vyúčtování daně
Fyzická osoba
Penzijní (životní) fondy Penzijní připojištění - číselník fondů
Pracovní agentura Zaměstnanci agentur
Právnická osoba
Součást holdingu Více IČ
Správa soc. zabezpečení
Vlastní společnost Základní parametry
Zdravotní pojišťovna Číselník zdravotních pojišťoven
Životní fondy Životní fondy

Odkazy