Číselník zdravotních pojišťoven

Z Prirucky

Zdravotní pojišťovny (číselník)

C-zdravotni-pojistovny.png

Menu: Evidence > Číselníky > Zdravotní pojišťovny

Tento číselník obsahuje seznam zdravotních pojišťoven. Je nutným podkladem pro kontrolu a nápovědu při vyplňování položky zdravotní pojišťovna v evidenci zaměstnanců (Mzdové údaje). Dále se uplatňuje při vytváření sestav hlášení pro zdravotní pojišťovny.

C-zdravotni-pojistovny-editace.png
  • Číslo zdravotní pojišťovny je jednoznačné číslo, kterým se odvoláváte v evidenci zaměstnanců – karta mzdových údajů, položky číslo zdravotní pojišťovny a číslo minulé zdravotní pojišťovny, na odpovídající záznam v tomto číselníku. Tuto položku je nutné vyplnit.
  • Název zdravotní pojišťovny je jednoznačný, třicetiznakový název zdravotní pojišťovny. Tuto položku je nutné vyplnit.

Dále zde lze zadat IČO a adresu zdravotní pojišťovny(tj. ulice a č.p., město, PSČ).

  • Archivní - již nenabízet - použitím (zatržením) se daná pojišťovna již nebude zobrazovat v nabídce k přiřazení zaměstnancům.

Bankovní spojení

Možnost zadat bankovní spojení zde.
Druhou variantou je přímé zadání bankovního spojení v agendě Číselník společných převodů.

Odkazy