Pracovní místa (číselník)

Z Prirucky

Pracovní místa (číselník) je zjednodušená varianta v případě, kdy nejsou k dispozici moduly PIS (Popisy pracovních míst).
Menu: Evidence > Číselníky > Pracovní místa

Pracovní místa a Popis pracovního místa

Zjednodušená varianta číselníku a popisů pracovních míst
Pracovní místa - příklad
Popis pracovního místa - příklad
  • Číslo - číslo pracovního místa
  • Název - název pracovního místa

Odkazy