Ukončení měsíce

Z Prirucky

Ukončení měsíce

M-ukonceni-mesice.png

Menu: Mzdy > Ukončení měsíce

Pomocí této volby se provádí uzávěrka měsíce a v případě 12. měsíce též uzávěrka roku.

Postup

1/ Záloha databáze
2/ Spuštění uzávěrky
3/ Hláška - uzávěrka byla dokončena

Důležité

  • Měsíční uzávěrka je nevratná operace, po které již nelze provádět jakékoliv zásahy do mezd ve zpracovaném období.
  • Měsíční uzávěrku spouštějte co nejdříve (ideálně ihned) po zpracování mezd (provedení výstupů, odeslání plateb na bankovní účty, atd.) Přičemž je možný i opačný postup - nejdříve měsíční závěrka, poté zpracování výstupů.
  • Zajistěte, aby nikdo neměl otevřenou aplikaci v průběhu provádění měsíční závěrky. Kritická by z tohoto pohledu byla operace změny, tj. editace dat. Před měsíční uzávěrkou tedy žádný uživatel nemá aplikaci otevřenou (s výjimkou uživatele, který měsíční uzávěrku provádí) a po skončení této operace se již uživatelé mohou znovu přihlásit (uživatel, který prováděl měsíční uzávěrku, nemusí provést uzavření a znovuotevření). Tento postup je nutný pro nastavení správného období (zpracování mezd).
  • Měsíční uzávěrka musí končit hláškou, že byla provedena, příp. že počet chyb byl 0 (počet upozornění není důležitý). V opačném případě neprodleně kontaktujte tvůrce programu.
  • Po provedené závěrce je nastaveno následující období.

Bez vystoupivších

Zobrazovat osobní číslo a číslo poměru

  • Zobrazovat osobní číslo a číslo poměru - touto volbou se připojí k záznamům v protokolu informace o osobním číslu, případně osobním číslu a číslu poměru, při zpracování kterého záznam vznikl. Informace se připojuje do závorek na konec textu v protokolu, a to jen v případě, že tento záznam vznikl při zpracování konkrétního zaměstnance nebo čísla poměru zaměstnance. 05/2021

Zámek a Generální zámek

Odkazy