Rekapitulace

Z Prirucky

Menu: Sestavy/Mzdové sestavy/Rekapitulace

Rekapitulační sestavy jsou důležitými výstupy, které se vyjíždějí po každém měsíčním zpracování. Doporučuje se jim věnovat pozornost.

S-rekapitulace.png

Pozn. Pokud se uživatel pokusí vytvořit některou ze sestav a vybraný rozsah období bude zasahovat i do aktuálního období a nebude spočítán ani jeden zaměstnanec, systém napíše upozornění, že dosud nebyl nikdo spočítán a sestavu nelze vytvořit.

MOON

Vytváří se sestava MOON včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, která ke každému středisku (z rozbalovacího menu lze dále zvolit rozdělení divize či divize/středisko) obsahuje mzdový fond, základy a odvody sociálního a zdravotního pojištění a jejich celkový součet.V případě varianty dělení po střediscích lze sestavu vytvářet po jednotlivých pracovních kategoriích zatržením políčka Rozepsat po prac.kateg. , případně lze vybrat požadované pracovní kategorie ze seznamu.

Střediska jsou určována dle Zpracování brutto (nákladová).

MOON
Výpočet sociálního pojištění

Srážky

S-MR006.png

Vytváří se sestava Soupis srážek ze mzdy, která obsahuje sumárně odvedené daně, sociální a zdravotní pojištění, zálohy, mzdy poštou, spoření a další srážky za zaměstnance.

  • Členění
1-organizace
2-divize
3-skup.středisek
4-střediska

Skupiny

  • DANĚ
  • POJISTNÉ
  • ZÁLOHY - mzdové položky 980-989

Odvody

S-MR007.png

Sestava Rekapitulační list odvodu je souhrnná rekapitulace všech odvodů - t.j. daní, odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je vysčítáno pro každou zdravotní pojišťovnu zvlášť. U sociálního jsou nejdříve částky sociálního pojištění, od kterých se odečtou vyplacené nemocenské dávky, což tvoří skutečně odvedené sociální pojištění.

V části Daně se mzdová položka 910-Daň se zahrnuje do řádku Daň ze mzdy-záloha.

V sekcích Zdravotní pojištění naleznete položku Základ zdrav.pojištění CELKEM, která koresponduje s údajem odvodu CELKEM-13,5% (lze provést orientační kontrolu výpočtu tohoto celkového odvodu).

MOON

  • Po střediscích - toto pole je dostupné pouze pro legislativu CZ, a to jen v případě, že nejsou používány pobočky.

Rekapitulační list

S-MR008-A.png

Sestava Rekapitulační list je souhrnná rekapitulace všech vyplacených mezd, nemocenských a dalších dávek. Součet těchto položek se musí rovnat kontrolnímu součtu, který vznikne nezávisle sečtením položek K výplatě, t.j. netto (částku můžete ověřit např. v sestavě Mincovka=(Rekapitulace/Součet/Částka k vyplatě) a součtem všech srážek v daném měsíci. Jestliže proběhl výpočet správně, musí se oba součty rovnat. Pokud ne, zřejmě nedošlo k výpočtu některého zaměstnance, což ověříte použitím Kontroly výpočtu, kterou spustíte příslušným tlačítkem v agendě Vyúčtování zaměstnanců.

Nastavení sestavy se řídí zatrhávacími poli:

  • Včetně příspěvku na penzijní připojištění
  • Uvádět nezdanitelné položky – v části Ostatní dávky uvede zdanitelné položky a jejich součet a nezdanitelné položky a jejich součet, přičemž platí
Ostatní dávky: součet mzdových položek 700 až 799 (ale ne 791) a 555 (ale ta nesmí mít způsob danění –1)
Nezdanitelné položky: položky ze sekce "Ostatní dávky", které mají způsob danění = 0.
  • Po střediscích - toto pole je dostupné pouze pro legislativu CZ, a to jen v případě, že nejsou používány pobočky.

V případě, že je použita volba Po střediscích, nemusí se se rovnat položky *SOUČET a *KONTROLNÍ SOUČET v případě, že existují zaměstnanci, kteří mají více pracovních poměrů a tyto poměry jsou na různých střediscích. Je to dáno tím, že daně, částky k výplatě v hotovost a srážky ze mzdy (platby) jsou zpracovány vždy celkově za zaměstnance, a tedy vykázány jen na jednom středisku. Samozřejmě u sestavy vytvořené pro celou firmu se tyto součty rovnat musí.

REKAPITULACE:

  • Vyměřovací základy pro
Zákonné pojištění zodpovědnosti - Zákonné pojištění

Kontrola měsíčního zpracování
MOON

Odkazy