Zákonné pojištění

Z Prirucky

Zákonné pojištění - Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Legislativa

Zákonné pojištění stanovuje vyhláška ministerstva financí 125/1993 Sb.

Funkcionalita

Aplikace umí vypočítat částku a v příslušných intervalech (jednou za čtvrt roku) ji odeslat na bankovní účet prostřednictvím hromadného příkazu k úhradě.

Nastavení

Zpracování

  • Základem pro výpočet zákonného pojištění je příjem, který se zahrnuje do základu pro výpočet sociálního pojištění zaměstnance.
  • Při výpočtu zaměstnance se (každý měsíc) plní pomocná položka (základ pro zákonné pojištění (pom_mes.zakl_zak_poj) - slouží např. k realizaci sestav uvádějící částky po střediscích či zaměstnancích.
  • 997 - Poslední měsíc kvartálu je vygenerována částka na mzdovou položku 997 (celková částka za firmu) - možno ji zobrazit v celkových sestavách za společnost, např. Mzdová statistika
  • Hromadný příkaz

Ukončené poměry

Existoval výklad (01/2016), který říkal, že základ soc.pojištění zaměstnance po výstupu se nemá zahrnovat do výpočtu zákonného pojištění. Nicméně Kooperativa doložila vyjádření, že základem pro výpočet pojistného jsou veškeré vyměřovací základy v daném kvartála a to včetně zaměstnanců po výstupu. Proto bylo od původní varianty výpočtu upuštěno a nyní (07/2017) se opět zahrnují veškeré základy soc.pojištění pro výpočet zákonného pojištění.

Výpočet bez příjmů po výstupu byl zachován jako zákaznická výjimka - pro jednoho zákazníka.

Ukončení pracovního poměru se zjišťuje z aktuálního období (prac_pom) nebo minulých období (pom_zal), přičemž se testuje, zda datum ukončení je prázdný nebo větší než poslední den daného období. Datum nástupu se neuvažuje, protože kontrola je svázána tabulkou pom_mes, která se neplní u budoucích nástupů.

Příjmy po ukončení pracovního poměru

Minimální pojistné

Minimální pojistné je 100 Kč.

Pokud vypočtené pojistné je menší než 100 Kč a pokud existuje zaměstnanec, za kterého se má platit (není vyloučen z výpočtu kvůli své pracovní kategorii nebo ukončení pracovního poměru), nastaví systém pojistné na 100 Kč.

Zabránění zpracování

K potlačení výpočtu (zabránění zpracování) zákonného pojištění dojde v případě, kdy je parametr zp_promile (sk.5) nastaven na hodnotu 0 - v tom případě se neprovádí ani výpočet tzv. minimálního pojistného.

Sestavy

Komentáře

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění a vyměřovací základ zákonného pojištění
Zákonné pojištění se nevztahuje na
Zákonné pojištění a zaměstnanci s A1

Odkazy

Kooperativa - zákonné pojištění