Stravné

Z Prirucky

Agenda Stravné

M-stravne.png

Menu: Mzdy - Stravné

Tento modul umožňuje evidenci počtu odebraných stravenek/jídel v závodní restauraci. Dle parametru

, který určuje, kolik zaměstnanec za jedno odebrané jídlo/stravenku platí ze svého, se vygeneruje částka, která zaměstnanci bude při výpočtu stržena z čisté mzdy. Položka, kterou tato částka bude realizována ve zpracování brutto, se určuje opět parametrem

Částky se ukládají do doplatků a lze je následně rušit či měnit přes menu Doplatky.

Pozn. Je možné zadat také dvě (nebo více) ceny stravenek oddělené svislítkem ( | - pravý Alt + W); při zadávání počtu odebraných stravenek je potom nutné vybrat příslušnou cenu.

Sestava

Sestavu můžete vytvořit

  • po zaměstnancích (třídění dle os.čísla nebo dle příjmení)
  • skupinovou, např. po zaměstnancích za středisko (střídění dle střediska a poté dle os.čísla nebo příjmení)
Klikněte na ikonu třídění a přesouvejte položky, podle nichž má být sestava setříděna (skupinována).
9
strav_jen_hlpom (sk.9) Určuje, zda se v agendě stravného mají zobrazovat i jiné než hl.poměry
ano
Určuje zda se v agendě stravného mají zobrazovat i jiné než hlavní pracovní poměry. Pokud nastaven na 'ano' tak jen hlavní poměry jinak všechny druhy poměrů.
9
strav_prac_str (sk.9) Indikuje, zda se má v agendě stravného zobrazovat pracovní středisko
ne
Indikuje zda se má v agendě stravného zobrazovat pracovní středisko místo kmenového. Pokud nastaveno na 'ne' (implicitní hodnota) agenda bude fungovat jako dosud, tj bude se zobrazovat kmenové středisko.


DB: odmeny - tarif (=sazba), odprac_hod (= počet stravenek), prem_cast (=sazba), castka (=výsledná částka ke stržení), datum (=období pro zpracování mezd)

Import ze stravovacího systému

Import z docházkového systému

Další možnosti zadání

Částka, která je potřeba zaměstnanci strhnout za stravné (stravenky), může být kromě výše uvedených způsobů zadána také následovně

  1. zadána jednotlivě jako doplatek (ke stržení)
  2. zadána hromadně více (všem) zaměstnancům jako doplatek
  3. importována z připraveného souboru v agendě Hromadné doplatky.

Stravování

Výpočet částky ke stržení provede aplikace automaticky na základě známých údajů, v případě, že je nastavena tato funkcionalita (spočívá v nastavení parametrů).

Z docházky v portálu

Část ceny stravenky hrazená firmou

V některých případech je možno přenášet do účetnictví i náklad firmy za hrazenou část ceny stravenky. Je potřeba programová úprava. Část ceny stravenky, kterou hradí firma, se pak zadá do rozšiřujícího parametru cenastrav_org. V číselníku mzdových položek u kódu 927 přibude nová položka pro (druhé) účtování nákladu firmy – uživatel vybere kód z číselníku kódů účtování. Výslednou částku systém spočte jako počet stravenek odebraných zaměstnancem krát částka dle zmíněného parametru „cenastrav_org“ – tak u všech zaměstnanců a součet za všechny zaměstnance představuje náklad firmy.

Počet odebraných kusů je zjištěn nepřímo – z částky na kódu 927 a parametru „cenastravenky“.

Stravenkový paušál

Ostatní

Při vložení nového záznamu se automaticky předvyplní osobní číslo, na němž stál předtím kurzor. Nový záznam (vše) je potřeba uložit, teprve poté se zpřístupní ikona pro vložení nového záznamu.

Odkazy