Hromadné doplatky

Z Prirucky

Menu: Mzdy > Doplatky / záložka Hromadné doplatky

Hromadné doplatky - jsou částí agendy Doplatky umožňující

  • hromadné zadání částky vybrané mzdové položky více zaměstnancům
  • import částek ze souboru.

Zadání částek

M-doplatky-hromadne.png

Postup:

  1. V záložce Seznam zaměstnanců označte více zaměstnanců.
  2. Kliknutím do dotyčné záložky se načtou označení zaměstnanci.
  3. Zvolte kód doplatku.
  4. Zadávejte částky zaměstnancům. Můžete využívat klávesy Tab nebo klávesových šipek. Nebo zadejte částku do pole Společná částka, která bude přiznána všem označeným zaměstnancům.
  5. Nakonec pořízená data uložte. Ukládat je možno i průběžně při pořizování.

Import ze souboru

M-doplatky-hromadne-import.png

Postup:

  1. Zvolte kód doplatku. Není nutné, pokud je tato informace v souboru
  2. Zatrhněte Načítat ze souboru.
  3. Zvolte strukturu souboru
os_cislo; castka
os_cislo; castka; popis
os_cislo; castka; cislo_pom
os_cislo; castka; cislo_pom; kod
os_cislo; castka; kod
os_cislo; castka; kod; popis
os_cislo; castka; kod; stredisko
os_cislo; castka; kod; stredisko; popis
os_cislo; castka; cislo_pom; kod; popis
os_cislo; castka; cislo_pom; kod; stredisko
os_cislo; castka; cislo_pom; kod; stredisko; popis
4. Ukažte na připravený soubor - pomocí tlačítka "..." Možno načítat následující typy:
.txt (oddělovač středník)
.csv (oddělovač středník)
.xls
.xlsx
5. Zvolte Načíst soubor
6. Budete vyzváni, abyste zadali číslo dávky.
7. Po načtení dat (na obrazovku) data uložte.

Doplňující informace

Soubor
Soubor musí být v principiálně jednoduchém tvaru, tedy bez řádku hlavičky (pojmenování názvů sloupců) či patičky (mezisoučty) - obsahující jen datové řádky.

Struktura
Posledně použitá struktura a název souboru se automaticky uloží a při opětovném otevření okna se nabídnou tyto hodnoty.

Dávky
Je možno načítat více souborů. Proto si uživatel každý očísluje svým číslem dávky. Seznam čísel přenesených dávek je vidět v zobrazeném okně. Dávku je možno smazat tak, že se označí v seznamu přenesených dávek a poté se stiskne tlačítko Odstranit dávku (po odkliknutí potvrzovacího dotazu je dávka odstraněna).

Číslo poměru
V případě, že soubor neobsahuje číslo pracovního poměru, pak se položka (načtený řádek) přiřadí na aktivní pracovní poměr, přičemž hlavní pracovní poměr má přednost před vedlejšími.

Do budoucího období

Prostřednictvím volby období (ve spodní části okna) je možné importovat záznamy i pro budoucí zpracování. (hd 59573)

Sestava

Sestava je skupinována po střediscích a po skupinách pracujících.
Uvádí také číslo dávky.
Sestavu je možno exportovat do MS Excel.

Více IČ

Ve variantě Více IČ probíhá kontrola na správné přiřazení zaměstnance. Pokud bude v souboru zaměstnanec, který nespadá do zpracovávaného podniku tak se zobrazí o této skutečnosti informace s tím, že zaměstnanec bude přeskočen a zároveň žádost o potvrzení zda si obsluha přeje pokračovat v načítání souboru.

Zákaznické úpravy

Možnost načtení dat pomocí SQL příkazu - z jiné databáze a databázové tabulky (uživatel musí mít povolen přístup).

Odkazy