Import ze stravovacího systému

Z Prirucky

Menu: Mzdy/Přenosy dat/Ze stravovacího systému

S-MY006.png

Je možno přenášet jen počet stravenek – struktura souboru tedy může být os.číslo; počet stravenek. Cena stravenky se pak bere dle rozšiřujícího parametru ve mzdách:

kód mzdové položky dle rozšiřujícího parametru

Měla by tedy být jedna cena stravenky a jeden kód mzdové položky, ale systém také umí zpracovat dvě ceny stravenky současně se dvěma kódy mzdových položek. Ve mzdách se pak objeví výsledná vypočtená částka, přičemž jako doplňující informace je v poli hodiny uveden počet přenášených stravenek.

Opakovaný přenos způsobí promazání dříve importovaných dat (i v případě, že jsou použity více než dva kódy pro stravné (hd 50082)).

Dávky

Odkazy