Třídění, filtrace, hledání

Z Prirucky

Menu: Nastavení > Třídění, filtrace, hledání

Toto okno slouží pro nastavení určitých vlastností aplikace jako je druh třídění, filtrace, načítání seznamů, volba aktivní plochy, a další. Pro to, aby se projevila nová funkčnost po změně hodnoty v tomto okně, je v některých případech potřeba restartovat aplikaci.

Třídění, filtrace a vyhledávání údajů

O-nastaveni-trideni-filtrace.png

obrázek 4 - Nastavení třídění, filtrace, hledání

 • Třídění - volba druhu třídění
 • Filtr - volba druhu filtrace
 • Hledání osob - nastavení varianty pro funkci najdi osobu
 • Zvětšení - možnost zvětšit či zmenšit zobrazované texty v oknech aplikace (v některých oknech není z důvodu odlišné tvorby realizováno). Pozor, při zvětšení se vám může v některých případech stát, že na obrazovce neuvidíte celé okno (bude ustřiženo nebo bude potřeba "rolovat").
 • Počáteční nastavení seznamu zaměstnanců
 • Indikace MES - možnost zapnout indikaci mimoevidenčního stavu.
 • Za vystoupivšího považovat zaměstnance ... - jiné nastavení může mít mzdová účetní (zaměstnance, který má datum ukončení v průběhu měsíce, chápe ještě jako aktivního, protože mu zpracovává mzdy), jiné personalistka (např. datem ukončení je pro ni vystoupivší).
  • Prvním dnem akt. měsíce - vhodné pro mzdovou účetní (musí zpracovat i zaměstnance, který vystoupil např. třetí kalendářní den v měsíci)
  • Prvním dnem násled. měsíce
  • Aktuálním dnem - může být vhodné pro personalistku
 • Tisknout žlutý identifikátor zapnutého filtru - filtr
 • Zobrazovat grafické menu - standardní hodnota je "Vždy". Další hodnoty - "Nikdy", "Mimo terminálového klienta" - bývají používány ve specifických případech (např. pro uživatele kteří pracují na Microsoft Terminal klient stanici nebo mají pomalejší stanice s horším grafickým výkonem)
 • Motivy na pracovní ploše - možné hodnoty "Bez motivu", "Motiv č.1" až "Motiv č.5"


 • Aktuální font pro prvky oken/Aktuální font pro datová pole

Tato úprava je určená především pro použití aplikace na cizojazyčných mutacích Windows, které nepodporují všechny fonty s českou diakritikou.

Zmena-nastaveni-fontu-pro-prvky-oken.png

Odkazy