Rozšíření aplikace

Z Prirucky

Rozšíření aplikace je agenda určená pro možnost aktivace vybraných nebo objednaných úprav aplikace resp. k vyzkoušení a otestování různých přídavných modulů a nadstaveb.

Rozsireni aplikace.png

Menu: Nápověda > Rozšíření aplikace

Agenda pracuje online a proto je nutno zajistit na stanici přístup k internetu. V případě, že připojení nefunguje správně, uvolněte ve svém firewallu přístup k url adrese "https://napoleon.ksprogram.cz/ra/Service1.svc"

První položkou byla agenda GDPR. 15. týden 2018

Postup pro testování a objednání

Obsah

Odkazy