Evidenční změny

Z Prirucky

Evidenční změny je funkcionalita zobrazení změn vybrané položky nebo položek zobrazeného okna. Údaje jsou čerpány z agendy Archiv změn dat.

Doporučuje se používat novější přehled ve funkcionalitě Datové změny nebo Mzdově evidenční změny.

Funkcionalita je přístupná nad okny

Celé okno (Pohled)

Prehled zmen Evidencni zmeny.png

Postup:

 1. Otevřít dané okno (např. Menu: Evidence > MaPExpress > Pracovní poměry)
 2. Bude nastaven režim Pohled.
 3. Pravoklik myši a z kontextové volby vybrat Přehled změn. (Pokud systém rozezná agendu, ke které existují záznamy v archivní tabulce, zpřístupní tuto volbu.)
 4. Zobrazí se samostatné okno s přehledem změn.

Vlastnosti

 • Název okna je Přehled změn v záznamu ZZZ pro os.č. XXX, kde ZZZ je název právě aktivní agendy (např.OSOBNÍ ÚDAJE v okně Evidence zaměstnanců) a XXX je právě nastavené osobní číslo.
 • Toto okno si od okamžiku svého otevření udržuje vazbu na agendu, ke které se vztahuje a při přechodu na jinou agendu se tato vazba ztrácí, takže při opakovaném použití je pak nutné otevřít okno znovu.
 • V horní části okna je zobrazena informace o počtu nalezených změn dat v archivu a budoucích změnách pro nastavenou agendu a osobní číslo.
 • V rozbalovacím seznamu jsou pak vyjmenovány všechny datumy změn.
 • Jednou z položek je vždy AKT.STAV, což jsou data zobrazovaná v agendě, ze které se okno otevřelo.
 • Výběrem datumu a tlačítkem Použít se vyvolá načtení dat, která existují k nastavenému dni. Jestliže bylo nastaveno datum AKT.STAV , jsou data stejná jako v aktuální agendě.
 • Jestliže bylo nastaveno datum za položkou AKT.STAV, načítají se data z archivu tak, že změny jsou zvýrazněny tučným písmem a barevným pozadím.
 • Zelené pozadí indikuje, že změna proběhla k datu, které je nastaveno.
 • Šedé pozadí indikuje, že změna proběhla mezi tímto datem a aktuálním stavem.
 • Jestliže bylo nastaveno datum nad položkou AKT.STAV, načítají se data z budoucích změn tak, že změny jsou zvýrazněny tučným písmem a barevným pozadím.
 • Modré pozadí indikuje, že změna proběhne s platností k datu, které je nastaveno.
 • Šedé pozadí indikuje, že platnost změny bude mezi tímto datem a aktuálním stavem. (Datum skutečné realizace změny je zadáváno v okně budoucích změn).
 • Záznam zobrazovaný v okně Přehled změn je transformován tak, aby bylo možné jej tisknout (tzn.že má bílé pozadí). Je-li aktivizované toto okno, je povolen právě jen jeho tisk – data nelze měnit.
 • Pokud je v archivu nalezeno k jednomu údaji pro dané osobní číslo a datum více záznamů (např. chyba a její oprava), je zobrazen jen jeden z těchto záznamů.
 • Pokud se mají zobrazit změny v agendě, která se týká pracovního poměru, pak u zaměstnanců, kteří mají více poměrů, se změny zobrazí vždy a bez rozlišení čísla poměru.
 • Systém zpřístupní pouze ty změny dat, které byly provedeny ručním zásahem uživatele (včetně provedené budoucí změny). Pokud jsou data aktualizována jiným způsobem (např.při měsíční uzávěrce, jednorázovou funkcí, SQL příkazem), pak takové změny nelze zobrazit – týká se např.nápočtů, řádné dovolené aj.

Vybraná položka (Editace)

Historie zmen udaje Archiv zmen.png

Postup:

 1. Otevřít dané okno (např. Menu: Evidence > MaPExpress > Pracovní poměry)
 2. Bude nastaven režim Pohled.
 3. Přejít do režimu Editace.
 4. Pravoklik myši a z kontextové volby vybrat Historie.
 5. Zobrazí se samostatné okno s přehledem změn.

Vlastnosti

Historie změn zvoleného údaje

 • V případě, že údaj nebyl měněn nebo byly smazány staré údaje v archivu, se zobrazí jen oznámení, že záznamy o historii neexistují.
 • Systémem je také archivováno vložení nového záznamu a smazání záznamu. Tento stav je indikován tak, že v seznamu v agendě Archiv změn dat je ve sloupci DB sloupec indikace Nový záznam nebo Zrušený záznam a vedle ní údaje o uživateli a datumu zpracování záznamu.

Odkazy