Roční zúčtování

Z Prirucky

Menu: Mzdy > Roční zúčtování

RZD 2023
RZD 2022
RZD 2021
RZD 2020

Postup provedení ročního zúčtování daní zaměstnancům.

1. Označení zaměstnanců

Rocni-zuctovani-2014-parametrizace.png

Roční zúčtování daní zaměstnancům je možno provádět v období leden, únor, nebo březen. Označení zaměstnanců můžete provádět hromadně nebo individuálně (u každého zaměstnance).
Ne všem zaměstnancům je možno provádět roční zúčtování daní. Někteří si dle legislativy musí provést zúčtování sami, těm vystavujete potvrzení o zdanitelných příjmech.

 • Hromadné označení provedete následovně
  • nastavíte výběr na všechna střediska nebo vyberete střediska (pomocí Ctrl a myši)
  • stisknete tlačítko Načíst
  • nastavíte Provádět roční zúčtování na hodnotu Ano
  • kliknete na tlačítko Nastavit.
 • Individuální označení je popsáno dále.

Hromadné doplnění nebo změna měsíce provedení

V případě, že je nastaveno Provádět na hodnotu Ano, ale měsíc provedení je nevyplněn (Daňovka)
nebo v případě potřeby hromadné změny měsíce provedení,

je uživatelský postup provedení změny následující:

 1. Filtr: Provést = ANO. Tím bude vyfiltrována množina těch, kterým se má provádět RZD. Dále je možno do filtru event. přidat další podmínku, např. a zároveň měsíc provedení = ....
 2. Nastavit pole: Provádět roč.zúčt = Ano a Měsíc = požadovaný
 3. Kliknout na tlačítko Nastavit.

Kontroly

 • Nepodepsané prohlášení - informativní hláška

Zaměstnanec, který nepodepsal Prohlášení v loňském roce, má možnost toto učinit dodatečně pro účely RZ a podepsat je do 15.2. následujícího roku. V tomto případě se roční zúčtování zpracovává. Proto systém neomezuje samotné provedení, jen zobrazí upozornění. (hd 45665)

Tento zamestnanec nemel v roce 2019 podepsane prohlaseni-Opravdu si prejete provest rocni zuctovani.png Zamestnanci s osobnim cislem nemeli v roce 2019 podepsane prohlaseni-Presto u techto zamestnancu bylo nastaveno ze se ma provest rocni zuctovani.png

 • Solidární daň - překročení ročního limitu

Pokud systém zjistí, že zaměstnanec přesáhl celoroční limit na solidární daň, nedovolí označit zaměstnance ke zpracování ročního zúčtování (zaměstnanec si musí daňové přiznání podat sám).

Rocni-zuctovani-2014-parametrizace-hlaska-solidarni-dan.png


2. Zadání vstupních údajů

Rocni-zuctovani-2014-zadavani.png
 • Ze seznamu zaměstnanců vyberte požadovaného zaměstnance.
 • Přejděte do záložky pro zadání vstupních údajů.
 • Zkontrolujte, že je u dotyčného zaměstnance nastaveno provádění ročního zúčtování (Provést roční zúčtování = Ano) a měsíc provedení (Měsíc = leden, nebo únor, nebo březen).
 • Pokud jste zpracovávali mzdu zaměstnanci za celý rok v systému KS, data o výdělcích jsou načtena a jsou needitovatelná.
 • Jestliže zaměstnanec po část roku pracoval u jiného zaměstnavatele, doplníte mu za toto období vydělané částky (sekce Od předchozích zaměstnavatelů).
Data jsou uložena v db tab nap_predch_zam, přičemž záznamů za daný rok u vybraného zaměstnance může být více; součet částek je automaticky při uložení přenášen do db tab rzdane, do sloupců mprijmy, mdan, mbonus pro daného zaměstnance a zpracovávaný rok.
 • Doplníte další event. hodnoty v sekcích Nezdanitelné části základu daně (dary, úroky úvěru, atd.) a Slevy na dani
 • Nezapomeňte uložit.
Zadávání vstupních údajů
Skupina Název Kontroly Parametr (opravy/úpravy) Změna parametru Další parametry
Nezdanitelné části základu daně Hodnota bezúplatného plnění Rocni zuctovani hodnota daru mensi nez 1000.png Rocni zuctovani hodnota daru vetsi nez 15 procent.png Hodnota daru je vetsi nez 30 procent zakladu dane.png roczuct_vst_dar (sk.5) Rocni zuctovani zadavani vyslednych castek bez oprav a uprav.png Rocni zuctovani hodnota bezuplatneho plneni neupravena castka.png Rocni zuctovani zadavani vyslednych castek vcetne oprav a uprav.png
Úroky z úvěru Rocni zuctovani uroky z uveru vetsi nez 300000.png roczuct_vst_uro (sk.5) Rocni zuctovani uroky z uveru neupravena castka.png
Příspěvky na penz. připoj. Rocni zuctovani 2017 prispevky penzijni vetsi nez 24000.png roczuct_vst_pp (sk.5) Rocni zuctovani prispevky penz prip neupravena castka.png
Pojistné na životní pojištění Rocni zuctovani 2017 prispevky zivotni vetsi nez 24000.png roczuct_vst_zp (sk.5) Rocni zuctovani prispevky ziv poj neupravena castka.png
Příspěvky odborové org. Rocni zuctovani prispevky oh vetsi nez 3000.png Rocni zuctovani prispevky oh vetsi nez 1 pul procenta.png roczuct_vst_odb (sk.5) Rocni zuctovani prispevky odbor org neupravena castka.png roc_zuct_kod_OH (sk.3)
Úhrady za zkoušky Rocni zuctovani uhrada za zkousky vetsi nez 10000.png
Slevy na dani Na poplatníka roczuct_oprzodp (sk.5) Rocni zuctovani na poplatnika oprava.png
Na manžela (manželku) Rocni zuctovani sleva namanzelku manzela vetsi nez 24840.png
Základní sleva na invaliditu roczuct_oprcinv (sk.5) Rocni zuctovani zakladni sleva na invaliditu oprava.png
Rozšířená sleva na invaliditu roczuct_oprinv (sk.5) Rocni zuctovani rozsirena sleva na invaliditu oprava.png
Na ZTP/P roczuct_oprztpp (sk.5) Rocni zuctovani na ZTP P oprava.png
Na studenta roczuct_oprstud (sk.5)

Rocni zuctovani na studenta oprava.png

Za umístění dítěte
Daňové zvýhodnění Nárok celkem roczuct_oprdeti (sk.5) Rocni zuctovani danove zvyhodneni oprava.png

Pozor! Změny hodnot parametrů můžete provést před vlastním zadáváním údajů pro RZD u zaměstnanců - ovšem nesmíte provést v průběhu zadávání (pokud již některým zaměstnancům byly údaje zadány).

Na poplatníka

Sleva na dani základní - na poplatníka - se v RZD uznává vždy v plné výši. Mzdové údaje - Podepsané prohlášení Od - toto pole tedy nemá vliv na výši slevy v RZD.

Zdroj: Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020, ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková

3. Zpracování ročního zúčtování

Rocni-zuctovani-2014-zpracovani.png
 • Přejděte do záložky Zpracování.
 • Nastavte zaměstnance, kterým chcete provést roční zúčtování. Standardní hodnota je Jen zaměstnanci se zpracováním v aktuálním období.
 • Stiskněte tlačítko Načíst.
 • Pak stiskněte tlačítko Přepočítat.

Tímto se vypočtené vracené částky přenesou do zpracování mezd. U zaměstnance je naleznete v agendě Doplatky na kódech 907-RZ DANĚ, příp. 1951-RZ BONUS. Na závěr je potřeba provést výpočet mzdy dotyčného zaměstnance, nebo všech zaměstnanců.

V případě upozornění hlášením, zaměstnanec nebyl přepočítán (je potřeba ještě přepočítat).

4. Potvrzení pro zaměstnance

Rocni-zuctovani-2014-formular.png
Vypocet dane a danoveho zvyhodneni-2022-Priklad.png

Pro všechny či pro vybrané zaměstnance vytvořte potvrzení Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

 • Pro vybrané ze seznamu - zobrazí všechny (i ty, kteří mají příznak o provádění na "Ne").
 • všichni s roč.zúčt. - zobrazí jen ty zaměstnance, kterým bylo provedeno roční zúčtování (v záložce Zadávání vstupních údajů mají Ano a vybrán měsíc provedení a také mají zde vyplněn datum v položce Provedeno dne - tzn. bylo provedeno v záložce Zpracování tlačítko Načíst sestavu a Přepočítat u daného zaměstnance.)

Pro náhled na další formulář (dalšího zaměstnance) použijte klávesu PageDown.

Tisk jen pro zaměstnance s RZD z vybrané divize

Postup:

 1. Záložka Zpracování - výběrový prvek Střediska/Skup.stř./Divize - vybrat jen požadovanou divizi (nebo více).
 2. Načíst sestavu.
 3. Filtr - Zapamatovat zaměstnance.
 4. Záložka Seznam zaměstnanců.
 5. Filtr - Křížový filtr - zapamatovaný seznam zaměstnanců - ponechat společné. Tím se omezí počet zaměstnanců na požadované.
 6. Označit tyto zaměstnance (tj. všechno - Ctrl+A).
 7. Záložka Formulář "Výpočet daně" - volba Pro vybrané ze seznamu.

5. Hromadný příkaz - odvod daně

 • Automaticky proběhne ponížení odvodu zálohy na daň na hromadném příkazu o částku ročního zúčtování.
 • Pokud je roční zúčtování větší než záloha na daň přečtěte si informace zde.

Hromadný příkaz (Roční zúčtování 2014)

Ostatní

 • DB

rzdane: Klíčem v tabulce je os.číslo, rok a pořadí. Přičemž pořadí se uplatní jen u záznamů, kdy dojde k opravě a aktuální záznam má pořadí = 0.
historická tabulka: roc_zuct

Odkazy