Nastavení (KS ePodání)

Z Prirucky

Nastavení (KS ePodání)

Aplikace

Pokud je vyplněn jak parametr pro načítání certifikátu z úložiště tak parametry pro načítání ze souboru, aplikace volí primární načítání ze souboru (pokud by selhalo, pokusí se aplikace načíst certifikát z úložiště).

Kvalifikovaný certifikát

Pro elektronickou komunikaci s ČSSZ je nutné komunikovat pomocí kvalifikovaného certifikátu.
Získaný certifikát musí být nainstalován na počítači, kde byla vygenerovaná žádost. Odtud je pak možné nainstalovaný certifikát exportovat a ninstalovat i na jiné počítače. Aktuálně je možno použít pouze 1 certifikát, nikoli více certifikátů pro více uživatelů.

Sprava certifikatu-Osobni.png

Pro potřeby aplikace KS-portal je nutné aby byl certifikát nainstalován na serveru, kde je nainstalována aplikace KS-portal.

Kvalifikovaný certifikát od České pošty

postsignum - Kvalifikovane certifikaty

Návod na žádost:

Postup pro získání certifikátu

Aplikace na generování žádosti:

Generování žádosti

Zákaznická podpora České pošty: Obecné dotazy a nejasnosti při vyplňování příslušných formulářů zasílejte na e-mail:

info@cpost.cz.

Dotazy technického charakteru (vygenerování klíčů a žádosti o certifikát, import certifikátu a klíčů do nejpoužívanějších aplikací) zasílejte na e-mail:

helpdesk-ca@cpost.cz

Lze využít i zákaznickou linku České pošty:

800 104 410 (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod).

Registrace certifikátu ČSSZ

Získaný certifikát je nutné registrovat u ČSSZ:

Oznámení kvalifikovaného certifikátu

Call centrum technické podpory Čssz poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle:

800 050 248

Odkazy