Import do pořizování dat

Z Prirucky
Import-do-porizovani-dat.png

Import do pořizování dat

Menu: Mzdy > Pořizování dat > Pořizování dat / Import

Nastavení

Jednorázové nastavení struktury:

Textové soubory pro import

Mohou se importovat jen ty mzdové položky a jejich náležitosti, které byly nastaveny v

Pořizování dat - nastavení mzdových položek

Import

  1. "..." - vyhledat soubor
  2. Načíst - načte na obrazovku
  3. Spustit přenos - uloží data

Dávky

Možnost načítat data po dávkách zpřístupňuje parametr

Dodatečná editace

Importovaná data je možno dodatečně editovat - u jednotlivého zaměstnance.

Ruční pořízení / Import

Odkazy