FKSP

Z Prirucky

FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb.

Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel, které pro jeho tvorbu a použití schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje.

Odkazy