Export dat

Z Prirucky

Export dat - součást tiskového manažera a menu Údaje.

Export-dat.png

Typy souborů

Seznam všech možných typů exportovatelných souborů včetně přiřazení ke způsobu exportu je zde: Exportovatelné typy souborů.

Způsoby exportu

Způsoby exportu

 • Standardní
 • Rozšířený
 • Sestava
 • Údaje

Databázové vs. počítané sloupce

- Standardní export - exportují se pouze databázové sloupce
- Rozšířený export - exportovat možno i počítané sloupce

Pořadí sloupců

- Standardní export - zachovává pořadí sloupců dle SQL příkazu, kterým je sestava načtena z databáze
- Rozšířený export - zachovává pořadí sloupců dle jejich grafického rozložení na ploše sestavy.

Zachování pořadí a názvů číselníkových položek

K zachování pořadí a názvů číselníkových položek (např. číslo střediska - název střediska) dojde postupem, kdy před samotným exportem bude stisknuta klávesa
Ctrl

Export standardní

Export-dat-standardni.png

Postup:

1. Klikněte na tlačítko Exportovat data.
2. Zobrazí se Windows okno pro výběr umístění souboru. Vyberte

2.1 Cestu
2.2 Typ souboru - příponu (Uložit jako typ)
2.3 Název souboru

3. Stiskněte tlačítko Uložit.
4. Dokončení systém oznámí hláškou Data byla uložena... a dá možnost soubor otevřít prostřednictvím odkazu.

Export-dat-vyber-slozky-a-souboru.png
Export-dat-hlaska-data-byla-ulozena.png

Exportovat do schránky (do clipboardu)

 1. Klik na toto tlačítko. Nebo přímo v sestavě stisknout klávesovou zkratku Ctrl+D (do schránky)
 2. Otevřít Microsoft Excel. Stisknout klávesovou zkratku Ctrl+V (ze schránky). Tím dojde k vložení dat sestavy.


Export rozšířený

Export-dat-rozsireny.png

Exportují se upravená data tak, aby export obsahoval všechny možné zobrazené údaje včetně vypočítávaných polí. Sumarizační údaje jsou vyjádřeny ke každému řádku. Pořadí sloupců je dle grafického vzhledu sestavy.

 • Formát souboru

Určeno pro

.txt - rozšířený
.xls - Microsoft Excel verze 8 a vyšší. Zápis je proveden technologií OLE, díky tomu jsou data vždy ve správné češtině. Nevýhodou je delší doba zápisu, která je dána tím, že se data do .xls listu přenášejí jednotlivě.
 • Databázové názvy sloupců nahradit hlavičkami ze sestavy (pokud existují) - pokud bude zatrženo, nebudou uváděny databázové názvy sloupců, ale názvy hlaviček dle sestavy.
 • Exportovat pouze viditelné sloupce (např. neskryté pomocí "Vlastního pořadí sloupců") - pokud bude zatrženo, budou exportovány pouze zobrazované sloupce sestavy; v opačném případě všechny.
 • Kódování cílového souboru (čeština)

Soubor je možno uložit v 5-ti různých češtinách:

 • Bez češtiny
 • Standardní (Windows 1250)
 • Dos - Latin2 - 852
 • ISO (8859-2)
 • Dos – Kameničtí

Rozšířený export NENÍ přístupný pro sestavy typu:

graf
formulář (např. Osobní karta)
crosstab (sestava Cokoliv s kódy vedle sebe)

Export sestavy

Export-sestavy.png

Určeno pro

.html
.pdf
.psr
.txt - formátovaný text - příklad: Export za více období - souhrnná částka (Sestava Cokoliv)

Export sestavy do PDF

Export sestavy do PDF.png
 • Zaheslované PDF
- Ne
- Ano-zadaným heslem
- Ano-heslem k výplat.lístku zaměstnance
 • Heslo - pole pro zadání se zpřístupní jen při volbě předcházejícího pole Ano-zadaným heslem.
 • Exportovat sestavu do PDF - tlačítko pro export (zobrazí se dialogové okno pro zadání cesty a názvu souboru a po zadání se vytvoří .pdf soubor).

Údaje

Menu: Údaje > Export dat Typově odpovídá standardnímu exportu.

Odkazy