Elektronická komunikace

Z Prirucky

Elektronická komunikace se státní správou a zdravotními pojišťovnami se dotýká vybraného okruhu dokumentů aplikace, která zpracovává mzdy a personalistiku zaměstnanců.

Předpoklady

Uživatelé mohou využít některý ze způsobů předání:

  • tisk sestavy a předání příslušnému úřadu, např. zaslání poštou.
  • vytvoření elektronického souboru v aplikaci a jeho import na specializované místo - prostřednictvím webové stránky nebo specializovaného sw.

Aplikace vytváří soubory v požadovaném formátu a struktuře.

Další kroky může provádět specializovaný sw; jedná se obvykle o načtení souboru, kontrolu, elektronický podpis a odeslání.

Elektronický podpis je potřeba vyřídit u příslušné certifikační autority a bývá obvykle spojen s určitým paušálním poplatkem a poplatkem za dobu užívání (každý rok).

Dokumenty

ČSSZ

Zdravotní pojišťovny

B2B - jen pro zdrav.poj. 111-VZP a 211-ZP MVČR (vnitřně jsou formáty rozdílné). Vytváří se .xml soubor použitelný pro speciální komunikační kanál VZP nebo jej lze odeslat prostřednictvím aplikace PartnerLink.
"Běžný" soubor. Naproti tomu "běžný" soubor s názvem "IČ.00" bývá generován pro načítání prostřednictvím web-stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven (příp. sw jako PartnerLink). K tomu je vhodné, aby zpracovávající osoba měla (i) vyřízen (časově omezený) certifikát a (ii) instalován na svém PC. Nebo volit variantu "SMS klíč".
Datová schránka

elektronické podání - jak na to
diskuze na business.center.cz

Finanční úřad

Odkazy

  • Externí specializované sw
www.nzservis.cz - aplikace PartnerLink: www.partnerlink.cz
www.602.cz - aplikace FormFiller
  • Propojení s externími sw
KS-PartnerLink
  • Komunikační kanály
Portál veřejné správy - do 31.12.2011
VREP - od 1.1.2012
Portál ZP
Daňový portál
  • Komentáře
Legislativa 1.1.2014 - komentář - Elektronické podání v sociálním pojištění
  • Historické
Soubory XDP

Odkazy