Životní pojištění (sk.7-životní)

Z Prirucky

Životní pojištění (sk.7-životní) - dříve používaná varianta.

Standardní varianta

Doporučenou standardní variantou (sjednocený postup pro penzijní a životní) je tato:

Nastavení

Číselník mzdových položek

Mzdové položky 7xx

Příspěvek firmy.

 • číslo algoritmu = 16
 • způsob danění = 1
 • zbytek = 0,0,0,0
 • kód účtování = dle potřeb organizace

Mzdové položky 9xx

Příspěvek firmy

 • číslo algoritmu = 1xx
 • zbytek = 0,0,0,0.

Pokud bude číslo algoritmu nad 120, bude se částka zahrnovat do základu exekucí, pokud 100, nebude se částka zahrnovat do základu exekucí (bude sražena nejdříve).

Vlastní příspěvky zaměstnanců

 • číslo algoritmu = 1xx
 • zbytek = 0,0,0,0.

Parametry

 • zp_pouzivat = a-částka z evidence
 • zp_kody – kódy mzdových položek pro příspěvek na životní pojištění od podniku (sedmistovky), oddělené čárkou.
 • zp_srazka xx - kódy mzdových položek pro vlastní srážky zaměstnanců
 • zp_vyp_brutto = ne

Zadání

Příspěvek firmy

 • Příplatky - kód 7xx
 • Platby - kód 9xx (firma). Měsíční částka = stejná částka jako v agendě Příplatky. Bankovní číslo účtu může zůstat nevyplněné v případě posílání souhrnné částky za všechny zaměstnance životní pojišťovny.

Příspěvek zaměstnanců

 • Platby - kód 9xx (zaměstnanec). Měsíční částka = měsíční částka příspěvku zaměstnance. Bankovní číslo účtu může zůstat nevyplněné v případě posílání souhrnné částky za všechny zaměstnance životní pojišťovny.

Poznámka

Při prvotním nastavení je potřeba věnovat pozornost správnému výpočtu mzdy (započítávání do superhrubé, danění).

Odkazy