Životní pojištění

Z Prirucky
Verze z 14. 6. 2017, 12:56, kterou vytvořil Petrm (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Životní pojištění - způsob nastavení zpracování životního pojištění v organizaci.

1. Životní pojištění (sk.6-penzijní) - standardní varianta (společný postup pro penzijní a životní)
2. Životní pojištění (sk.7-životní) - dříve používaná varianta
3. Životní pojištění (agenda) - historická zákaznická agenda


Hlavní rozdíly mezi variantami 1 a 2:

  • ve které skupině parametrů (6 či 7) jsou kódy mzdových položek uvedeny
  • nastavení mzdových položek v číselníku
  • způsobu uvádění příspěvku firmy ve Vyúčtování
var. 1 penzijní - jen na straně "příjmové"
var. 2 životní - jak na straně "příjmové", tak "výdajové" (tzn. existuje jedna 9xx představující příspěvek firmy a druhá 9xx pro vlastní příspěvek zaměstnance)
  • obvykle také ve zdroji zadávání příspěvku firmy

Odkazy