Životní pojištění (agenda)

Z Prirucky

Životní pojištění (agenda) je historická zákaznická agenda.

Standardní varianta

Doporučenou standardní variantou (sjednocený postup pro penzijní a životní) je tato:

Funkcionalita

Menu : Mzdy – Životní pojištění

Agenda řeší problematiku životního pojištění. Platí obdoba jako u penzijního připojištění, tj. nastavení parametrů, algoritmů i zaškolení obsluhy doporučujeme provést autory programu.

POZOR: Příspěvek firmy v této variantě není vykazován na mzdové položce, z toho důvodu se neobjeví ve většině sestav systému. Dále

Používání životního pojištění

Rozšiřujícím parametrem zp_pouzivat nastavte jednu z možností pro použití životního pojištění:

Ne - nepoužívat životní pojištění
Vypočtená nebo pořízená částka - částka příspěvku bude vypočtena nebo ručně editována v agendě ´Zpracování brutto´
Částka z evidence – částka příspěvku firmy bude konstantní a bude zadána v agendě ´Evidence zaměstnanců´

Mzdová položka příspěvku zaměstnance

Založte mzdovou položku představující vlastní příspěvek zaměstnance. Pro rozlišení životních pojišťoven můžete založit více mzdových položek. Čísla mzdových položek pak doplňte do hodnot rozšiřujících parametrů: zp_srazka1, zp_srazka2, ….


Mzdová položka příspěvku firmy

Založte mzdovou položku představující příspěvek firmy:

7xx, číslo algoritmu: 16, způsob danění: 1, Započitatelnost do Dovolené, zdr.poj., soc.poj., vyl.doby: 0.

Číslo mzdové položky doplňte do rozšiřujícího parametru zp_podnik1.

Pokud budete využívat odesílání životního pojištění hromadným příkazem, založte mzdovou položku 9xx, na níž bude příspěvek evidován.

Pokud chcete částku životního pojištění odesílat hromadným příkazem, nastavte rozšiřující parametr zp_hrom_prikaz na hodnotu ´Ano´.

Číselník životních pojišťoven

Menu: ´Mzdy – Životní pojištění´; záložka ´Číselník životních pojišťoven´

Založte životní pojišťovny do číselníku. Vyplňované údaje jsou:

Číslo – číslo životní pojišťovny (povinný údaj)

Název – název životní pojišťovny (povinný údaj)

Zkratka – zkratka pro životní pojišťovnu (povinný údaj)

IČ pojišťovny

Konst.symbol, spec.symbol, var.symbol – platební symboly

Kód příspěvku (9stovka)

Kód vl.srážky


Částka z evidence

Menu: ´Evidence – Evidence zaměstnanců´; záložka ´Životní pojištění´

Odkazy